6 Voor- en 4 Nadelen van Beleggen in Obligaties: Koers en Advies

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het beleggen van je geld. Ook zijn er verschillende beleggingsmethodes, en de ene brengt meer risico’s met zich mee dan de ander. Een manier waarop je kan beleggen is, beleggen in obligaties. Dit is een redelijk veilige manier van beleggen, maar uiteraard zitten er voor- en nadelen aan het beleggen in obligaties.

Als je belegt in obligaties, leen je geld aan de overheid of een onderneming of bedrijf. Hiervoor ontvang je in ruil rente in de vorm van een couponbetaling. Obligaties zijn dus schuldbewijzen, uitgegeven door de overheid of die ondernemingen of bedrijven. In dit artikel lees je waarom je zou willen beleggen, hoe je hiermee moet beginnen en de voor- en nadelen hiervan.

Waarom beleggen?

De rente op de spaarrekeningen worden alsmaar lager en het lijkt er niet op dat dit voorlopig zal veranderen. Dit levert vaak een negatief getal op onder aan de streep. Als je dus geen verlies wilt maken, maar juist wilt investeren met je geld, dan is het advies om te gaan beleggen.

De grafiek hiernaast geeft een verwacht eindkapitaal van het sparen versus beleggen bij 20 jaar. In de grafiek zie je dat je met sparen maar een kleine winst zal gaan maken op het bedrag wat je nu hebt gespaard. Ook zie je in de grafiek dat als je belegt, je bedrag behoorlijk groeit en je een goede investering maakt.

Je zal met beleggen uiteindelijk veel meer verdienen.

Beleggen kan dus een mooie manier zijn om te werken aan je vermogen. Al is het elke maand maar een erg klein bedrag, kan dit uiteindelijk leiden tot een lekker potje voor later. Je kunt beleggen om een mooi geldbedrag te geven aan je kinderen, om eerder te stoppen met werken, je huis af te betalen, maar natuurlijk ook gewoon omdat je het leuk vindt!

Hoe kan ik gaan beleggen?

Je bent nieuwsgierig naar hoe je grof geld kunt gaan verdienen met het beleggen in obligaties, maar hoe moet ik gaan beleggen? Vraag je jezelf af.

Beleggen kun je op deze verschillende manieren doen:

1.      Je kunt zelf aan de slag gaan

Dit is vooral voor mensen met voldoende kennis over het beleggen. Je stelt hierbij namelijk zelf een beleggingsportefeuille samen door bijvoorbeeld een obligatie te kopen.

2.      (Mix)fondsen kopen

Voor deze variant hoef je niet alle kennis te hebben, met relatief weinig kennis kun je hiermee aan de slag. Je koopt hier zelf beleggingsfondsen of trackers en laat een manager het geld voor je inleggen.

3.      Totaalpakketten.

Als je van gemak houdt en weinig kennis hebt over beleggen is dit een optie voor jou. Je legt hierbij een bedrag in en bepaalt zelf het risicoprofiel, maar je hoeft geen aankopen zelf te doen.

4.      Individueel vermogensbeheer

Wanneer je weinig tijd, weinig tot geen kennis en je graag persoonlijk contact wilt, kun je kiezen voor individueel vermogensbeheer. Je besteed het beheer van je vermogen dan uit aan een belegger en die regelt verder alles. Tussendoor houdt hij of zij contact met je over wat er allemaal gebeurt.

Hoe je gaat beleggen kan een flinke invloed hebben op het uiteindelijke kapitaal wat je binnen zal halen. In de grafiek hiernaast zie je het verwachte eindkapitaal per vorm van beleggen. De grafiek toont welke vorm het meest oplevert.

Handel in obligaties en de koers van obligaties

Handel in obligaties

Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt. Dit is een van de twee belangrijkste deelmarkten van de kapitaalmarkt. Vaak is er een overheersende aanwezigheid van de staat, wat verklaard kan worden door de financieringsbehoeften van de overheid.

Vaak wordt er een vast bedrag vastgesteld, wat lager ligt voor particulieren dan voor andere instanties die willen beleggen. De uitgifte van een obligatie gebeurd op de primaire markt en de handel ervan vindt plaats op de secundaire markt.

Iedereen kan een obligatie kopen en de prijs van de obligatie ontstaat door vraag en aanbod. Over de obligatievoorwaarden kan eventueel onderhandeld worden.

Koers van obligaties

Omdat de obligaties verhandeld kunnen worden op de markt, kan de koers boven of onder de nominale waarde komen te liggen.

Wanneer je de obligatie simpelweg wilt behouden tot het einde van de looptijd, hoef je je niet zoveel zorgen te maken over de koers van de obligatie. Je krijgt dan gewoon het geldbedrag weer terug, wat je hebt uitgeleend.

Wil je echter koerswinst behalen met je obligatie, dan is informatie over de koers wel degelijk belangrijk.

De koers wordt vaak bepaald door de kredietwaardigheid (van het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft), de rente en de overige looptijd.

Wanneer die kredietwaardigheid stijgt, dan zal het risico van de obligatie afnemen en de waarde ervan logischerwijs stijgen. De overige looptijd is ook van belang bij de koers van obligaties. Hoe korter die tijd namelijk is, hoe minder kans dat het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, dus de koers zal stijgen.

6 voordelen van beleggen in obligaties

Voordeel 1: Couponrente en rendement

De couponrente is de rente die uitbetaald wordt over de looptijd van een obligatie. Het is dus een rente die je krijgt over het geld wat je beschikbaar hebt gesteld.

Deze rente is, zoals we eerder al hebben laten zien, een stuk hoger dan die van de spaarrekening.

De koers van een obligatie schommelt ook, waardoor je ook rendement (rente) kunt behalen. Over het algemeen ligt wordt er een rendement van 5% verwacht. Hoewel de couponrente zeker is, is dit niet het geval bij het rendement.

Als je belegt in obligaties krijg je hier een vergoeding voor en dit is dus de couponrente. Deze rente kan vast zijn of variabel, dit verschilt per instantie. Meestal kun je zeggen dat hoe hoger de rente is, hoe meer risico je loopt. Een obligatie heeft meestal een vaste looptijd van bijvoorbeeld 15 jaar. Op de vervaldag (laatste dag van de obligatie) ontvang je het geld dat je hebt uitgeleend, hopelijk met winst, weer terug.

Je kunt met het beleggen in obligaties dus couponrente ontvangen, wat vast staat, maar dus ook rendement, wat zomaar eens een leuke verassing kan zijn!

Voordeel 2: Weinig risico’s

Het beleggen in obligaties kent maar weinig risico’s, juist omdat de staat zo overheersend aanwezig is bij de handel in obligaties. Als je dus investeert in staatsobligaties, zal het risico sterk verkleind worden.

Het advies om het risico te verlagen, is het investeren of beleggen in de overheid. De kans is nihil dat de Nederlandse overheid failliet zal gaan, dus zit je bij obligaties van de overheid wel veilig. Wel is het zo dat je couponrente dan natuurlijk wat lager is. Maar dit is logisch, want je loopt tenslotte minder risico en zal je geld hoogstwaarschijnlijk niet kwijtraken.

Voordeel 3: Vaste looptijd

Wat fijn is aan een obligatie, is dat de looptijd vast staat.

Je komt dus niet voor verassingen te staan en weet precies waar je aan toe bent.

Er is geen angst over wanneer de hoofdsom aan je uit betaald zal worden of wanneer je de rente ontvangt. Alles is van tevoren al vastgesteld en de belegger weet precies wanneer vervaldag is en het tijdstip waarop rente verschuldigd is op de belegging.

Voordeel 4: Rating van bedrijven

Nog een voordeel is dat bedrijven een bepaalde rating krijgen. Vaak gaat dit over de kredietwaardigheid van het bedrijf. Kredietwaardigheid houdt simpelweg in ‘dit bedrijf of deze persoon is bekwaam om in aanmerking te komen met een lening’.

De kredietwaardigheid wordt aangeven met letters of cijfers. Je zou dus aan de hand hiervan jezelf af kunnen vragen of je de samenwerking wilt aangaan met een bepaald bedrijf.

De kredietinformatiebureaus verzamelen alle informatie over een bedrijf (of persoon) en geven er dan, aan de hand van die informatie, een rating aan. De rating geeft het risicoprofiel aan en dit is dus heel handig als je wilt gaan beleggen in obligaties! Je kunt het dan allemaal zelf even checken.

Voordeel 5: Bescherming

Sommige obligaties hebben een vast rendement en dit biedt degene die investeert in de obligatie een soort ‘bescherming’. De belegger kan zich indekken tegen een crisis of deflatie (inkrimping van het ingelegde geld).

Hiernaast geeft inflatie, wanneer gelinkt aan het schuldpapier, de belegger de mogelijkheid om de koopkracht te beschermen tegen de inflatie. Bij faillissement van het bedrijf is er ook vaak een bepaalde compensatie die de investeerder ook deels beschermt.

Voordeel 6: Zekerheid

Een ander groot voordeel van beleggen in obligaties, is dat de instantie of organisatie die de obligatie heeft uitgegeven een verplichting heeft aan het eind van de looptijd de obligatie tegen nominale waarde af te lossen.

Voor degene die de obligatie bezit betekend dit dus dat altijd honderd procent van het ingelegde geld ontvangen kan worden. Dit is echter niet het geval wanneer het bedrijf failliet gaat. Maar als je bij een ‘gezond’ bedrijf een obligatie koopt is er vaak sprake van de garantie van terugbetaling.

4 Nadelen Beleggen in Obligaties

Nadeel 1: Faillissement instantie

Wanneer de instantie waar je de obligatie hebt gekocht binnen de looptijd failliet gaat, krijg je bij sommige instanties je geld niet terug. Maar zoals eerder gezegd wordt het risico hiervan erg klein als je investeert in een staatsobligatie, de Nederlandse overheid heeft weinig kans om failliet te gaan.

In sommige gevallen, zoals Griekenland, is het risico ook van de staatsobligaties verhoogd. Dan wordt er ook een hogere couponrente geëist. Echter is de kans op het faillissement van bijvoorbeeld de Nederlandse overheid veel minder groot dan dat van Griekenland.

Nadeel 2: Kredietrisico

Als het slecht gaat in een bepaalde sector, dan is er een risico voor alle bedrijven in die sector. De kans is groot deze bedrijven slechtere resultaten zullen behalen.

Als je dus een obligatie hebt gekocht van een slecht presterend bedrijf, dan is de verwachting een hogere rente. Maar op deze manier kan die prijs van de obligatie in die ene sector gaan zakken.

Nadeel 3: Renterisico:

De marktrente kan zowel een positief effect als een negatief effect hebben op je obligatie. Als de rente stijgt, dan wordt je obligatie namelijk minder waard. Dit kan van invloed zijn als je je obligatie binnen de looptijd wilt verkopen.

Als de rente namelijk hoger is dan de afgesproken rente in het contract, dan verkoop je je obligatie dus met verlies. Er zal dan een ‘korting’ zijn op jouw obligatie. De investeerder kan nu meer verdienen met de andere obligaties met een hogere rente.

Maar er zit dus ook een positieve kant aan dit verhaal. Als de rente namelijk lager is dan toen je de obligatie kocht, dan wordt je investering meer waard. Een belegger kan namelijk nu meer verdienen met jouw obligatie, dan met de andere obligaties met een lagere rente.

Nadeel 4: Valutarisico

Er is ten slotte ook nog een valutarisico. Wanneer je in Europa belegt, zal de valuta waarschijnlijk gewoon de euro zijn, dus is er geen probleem. Maar ook in Europa kunnen de obligaties aangegeven zijn in ponden of in dollars, hier moet je dus even op letten.

Buiten Europa zijn natuurlijk bijna alle obligaties in andere valuta’s dan de euro aangeven. Het is belangrijk om naar dit te kijken, omdat het rendement op dit moment niet meer alleen afhankelijk is van het rendement van de instelling waar je de obligatie hebt gekocht.

Je rendement wordt nu namelijk ook bepaald door de valutakoersen.

Je belegt dus in de obligatie zelf, maar ook in de andere valuta waarin de obligatie nu genoteerd staat. Het is dus belangrijk hiernaar te kijken, wanneer je gaat beleggen in een obligatie buiten de EU.

Conclusie/advies

Al met al kleven er aan het beleggen in obligaties vrij weinig risico’s. Je kunt eerst beginnen met een wat kleinere inleg als je wil, je hebt een vaste looptijd en verdient veel meer rente als met de spaarrekening.

Bovendien kun je makkelijk zien welke bedrijven betrouwbaar zijn door de rating die ze hebben gekregen van de kredietinformatiebureaus. Zo ben je zo een stuk zekerder van je zaak.  Hiermee los je ook bijna altijd het faillissementsrisico op, omdat de instantie dan veel minder risico heeft.

Met de overige risico’s kan er redelijk makkelijk omgegaan worden, wanneer je je in deze risico’s wat meer gaat verdiepen.

Het advies zou dus zijn om je zeker te gaan verdiepen in het beleggen in obligaties. Vooral wanneer je weinig geld te besteden hebt, een belegging wilt doen waarvan de risico’s goed te overbruggen zijn en je misschien voor het eerst gaat beleggen.

Frank Sanders

Hoi, ik ben Frank Sanders, ik ben deskundige op het gebied van geldzaken. Ik heb duizenden mensen geholpen om financieel onafhankelijk te worden. Op deze website laat ik zien hoe iedereen vanuit huis een inkomen kan verdienen en financieel sterker kan worden.

1 Reactie op "6 Voor- en 4 Nadelen van Beleggen in Obligaties: Koers en Advies"

 1. Wilca de Vries

  says:

  Als leek heb ik bovenstaande informatie doorgelezen.
  Ik ben benaderd door Dierenthuis Almere om een obligatielening aan te gaan.
  Deze instelling steun ik al jaren en ik overweeg deze lening serieus.

  Mijn vraag is, als ik kom te overlijden, gaat deze lening dan naar de erfgenamen en bij fallisement van deze stichting (ze drijven op sponsorgeld) hebben zij het over hypothecaire zekerheid...zegt me niets.
  Heeft u advies?
  Vriendelijke groet Wilca de Vries

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *