CFD’s zijn complexe instrumenten en lopen een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van hefboomwerking. 66% van de beleggers in kleine beleggingen verliest geld bij het handelen in CFD’s bij deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te nemen uw geld te verliezen. Voor cryptocurrencies geldt: zeer volatiel investeringsproduct. Uw kapitaal loopt risico. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met plus500. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Derivaten Handelen? Ontdek De 4 Trucs om Succesvol Te Handelen

Bijna iedereen heeft wel eens een verhaal gelezen over een succesvolle trader. Het zijn vaak fascinerende en interessante verhalen waarin derivaten centraal staan. De verhalen over derivaten zijn echter niet altijd positief geweest. Vaak genoeg brachten derivaten ook vele mkb’ers in de problemen.

Het mag duidelijk zijn dat derivaten zowel beroemd als berucht zijn. Wat nu als je zelf aan de slag wilt gaan met derivaten en de handel hierin? Je hebt de slechte verhalen gelezen, maar wilt zelf graag een succesverhaal zijn. De vraag is alleen: hoe word ik dat?

Lees hier alles over derivaten en hoe je succesvol kunt handelen in derivaten!

Wat zijn derivaten?

Een korte geschiedenis van derivaten

Hoewel ze tegenwoordig gebaseerd zijn op valuta, aandelenmarkten en dergelijke, hebben derivaten hun wortels in de oude geschiedenis.

De basismethodologie die nog steeds wordt gebruikt voor termijn- en futurescontracten werd al ontwikkeld in 4500 v.Chr., toen de Sumeriërs kleitabletten gebruikten om de hoeveelheid van een bepaald product vast te leggen, dat op een bepaald punt in de toekomst van de ene partij aan de andere moest worden geleverd.

Dit idee werd een veelgebruikte methode voor de handel in landbouwproducten en werd pas in de 20e eeuw voor veel andere doeleinden gebruikt.

Op zoek naar een eenvoudig werkende en betrouwbare broker?

Ik handel zelf al enkele jaren met Plus500. Je kan via IDEAL Storten. Dit bedrijf biedt zeer lage tradekosten aan jouw handelingen worden snel verwerkt.

Kijk snel op de actiepagina en begin met handelen via Plus500.

Een paar verzochte waarschuwingen: Plus500 is een CFD service, je kapitaal loopt risico bij handelen (handel verstandig) en Plus500 is geschikt voor ervaren traders en niet voor beginners.

Let op: 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Derivaten vandaag de dag

Een derivaat wordt vandaag de dag gezien als een financieel effect met een waarde die afhankelijk is van, of afgeleid is van, een onderliggende activa of een groep activa – een benchmark.

Het derivaat zelf is een contract tussen twee of meer partijen en het derivaat ontleent zijn prijs aan schommelingen in de onderliggende waarde.

Meest voorkomende activa voor derivaten

De meest voorkomende onderliggende activa voor derivaten zijn aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta, rentetarieven en marktindexen. Deze activa worden gewoonlijk gekocht via makelaars.

Handel in derivaten

Derivaten kunnen over the counter (OTC) of op een beurs worden verhandeld. OTC-derivaten vormen een groter deel van de derivatenmarkt. OTC-verhandelde derivaten hebben doorgaans een grotere kans op tegenpartijrisico.

Tegenpartijrisico is het gevaar dat één van de bij de transactie betrokken partijen in gebreke blijft. Deze verhandeling gebeurt tussen twee private partijen en is niet gereguleerd.

Omgekeerd zijn derivaten die op de beurs worden verhandeld, gestandaardiseerd en zwaarder gereguleerd.

De basisprincipes van een derivaat

Derivaten kunnen worden gebruikt om een ​​positie af te dekken, te speculeren op de directionele beweging van onderliggende activa of om posities in te nemen. Hun waarde komt voort uit de fluctuaties van de waarden van de onderliggende waarde.

Oorspronkelijk werden derivaten gebruikt om te zorgen voor evenwichtige wisselkoersen voor internationaal verhandelde goederen. Met de verschillende waarden van nationale valuta, hadden internationale handelaren een systeem nodig om rekening te houden met verschillen.

Tegenwoordig zijn derivaten gebaseerd op een breed scala aan transacties en kunnen ze op veel meer manieren worden gebruikt. Er zijn zelfs afgeleiden op basis van weergegevens, zoals de hoeveelheid regen of het aantal zonnige dagen in een regio.

Voorbeeld handelen in derivaten

Stel je bijvoorbeeld een Europese belegger voor, wiens beleggingsrekeningen allemaal in euro’s (EUR) zijn uitgedrukt. Deze belegger koopt aandelen van een Amerikaans bedrijf via een Amerikaanse beurs met behulp van Amerikaanse dollars (USD).

Nu wordt de belegger blootgesteld aan wisselkoersrisico’s terwijl hij die aandelen aanhoudt. Wisselkoersrisico is de dreiging dat de waarde van de euro toeneemt ten opzichte van de USD.

Als de waarde van de euro stijgt, worden eventuele winsten die de belegger realiseert bij de verkoop van de aandelen minder waard wanneer ze worden omgezet in euro’s.

Om dit risico af te dekken, zou de belegger een valutaderivaat kunnen kopen om een ​​specifieke wisselkoers te vergrendelen. Derivaten die kunnen worden gebruikt om dit soort risico’s af te dekken, zijn onder meer valutafutures en valutaswaps.

Een speculant die verwacht dat de euro zal stijgen ten opzichte van de dollar, zou kunnen profiteren door een derivaat te gebruiken dat in waarde stijgt met de euro. Bij het gebruik van derivaten om te speculeren op de prijsbeweging van onderliggende activa, hoeft de belegger geen deelneming of portefeuille in de onderliggende activa te hebben.

Verschillende vormen van derivaten

Er zijn veel verschillende soorten derivaten die kunnen worden gebruikt voor risicobeheer, voor speculatie en om een ​​positie te versterken. Derivaten zijn een groeiende markt die producten biedt die aan bijna elke behoefte of risicotolerantie voldoen.

Futures

Futurescontracten – ook eenvoudigweg futures genoemd – zijn overeenkomsten tussen twee partijen voor de aankoop en levering van activa tegen een overeengekomen prijs op een toekomstige datum.

Futures worden op een beurs verhandeld en de contracten zijn gestandaardiseerd. Handelaren zullen een futurescontract gebruiken om hun risico af te dekken of te speculeren op de prijs van een onderliggend activum. De partijen die betrokken zijn bij de futures-transactie zijn verplicht om een ​​toezegging na te komen om de onderliggende activa te kopen of verkopen.

Optie-contracten

Opties geven de ene partij het recht (maar niet de verplichting) om op een toekomstige datum een activum tegen een overeengekomen prijs aan de andere te kopen of verkopen. Als het contract een partij de mogelijkheid biedt om een activum te verkopen, wordt dit een putoptie genoemd. Als het één partij de mogelijkheid geeft om een activum te kopen, wordt dit een call-optie genoemd.

Termijncontracten

Termijncontracten zijn vergelijkbaar met futures, maar worden niet op een beurs verhandeld, alleen over the counter. Wanneer een termijncontract wordt gecreëerd, hebben de koper en verkoper mogelijk de voorwaarden, de omvang en het afwikkelingsproces voor het derivaat aangepast.

Als OTC-producten brengen termijncontracten een groter tegenpartijrisico met zich mee voor zowel kopers als verkopers. Tegenpartijrisico’s zijn een soort kredietrisico in die zin dat de koper of verkoper de verplichtingen die in het contract zijn uiteengezet, mogelijk niet kan nakomen. Als één van de partijen bij het contract insolvent wordt, heeft de andere partij mogelijk geen verhaal en kan zij de waarde van haar positie verliezen.

Eenmaal gecreëerd, kunnen de partijen in een termijncontract hun positie met andere tegenpartijen compenseren, wat het potentieel voor tegenpartijrisico’s kan vergroten naarmate meer handelaren bij hetzelfde contract betrokken raken.

Swaps

Swaps zijn een ander veelvoorkomend type derivaat, dat vaak wordt gebruikt om de ene soort cashflow met de andere uit te wisselen. Een handelaar kan bijvoorbeeld een renteswap gebruiken om over te stappen van een lening met variabele rente naar een lening met een vaste rente, of vice versa.

Voordelen van derivaten

Zoals de bovenstaande voorbeelden illustreren, kunnen derivaten een nuttig instrument zijn voor zowel bedrijven als investeerders. Ze bieden een manier om prijzen vast te houden, je in te dekken tegen ongunstige renteschommelingen en risico’s te beperken – vaak tegen beperkte kosten.

Bovendien kunnen derivaten vaak tegen marge worden gekocht – dat wil zeggen met geleend geld – wat ze nog goedkoper maakt.

Kortgezegd zijn de voordelen die derivaten hebben dus dat ze:

 • prijzen vastleggen
 • dekken tegen risico’s
 • invloed hebben
 • de portefeuille diversifiëren

Nadeel van derivaten

Aan de andere kant zijn derivaten moeilijk te waarderen omdat ze zijn gebaseerd op de prijs van een ander activum. De risico’s voor OTC-derivaten omvatten tegenpartijrisico’s die ook moeilijk te voorspellen of waarderen zijn.

De meeste derivaten zijn ook gevoelig voor veranderingen in de tijd tot expiratie, de kosten van het aanhouden van de onderliggende activa, en rentetarieven.

Deze variabelen maken het moeilijk om de waarde van een derivaat perfect af te stemmen op de onderliggende waarde.

Kortgezegd zijn de nadelen dus:

 • Moeilijk te waarderen
 • Onder voorbehoud van wanbetaling van de tegenpartij (indien het om een OTC gaat)
 • Complex om te begrijpen
 • Gevoelig voor vraag- en aanbodfactoren

4 trucs om succesvol te handelen in derivaten

Nu je weet wat derivaten zijn, wat voor vormen van derivaten er zijn en wat de voor- en nadelen zijn, kunnen we overgaan naar de trucs die je zullen helpen succesvol te handelen in derivaten. Hieronder zullen we ze voor je opsommen!

1.     Verdiep je goed in derivaten

Een goed begrip van markten en handel is een vereiste als je succesvol wilt handelen in derivaten. Als je niet winstgevend kunt handelen op spotmarkten, bent je waarschijnlijk niet klaar om derivaten te verhandelen.

“Je zou wel gek zijn om te beleggen zonder je huiswerk te hebben gedaan.”

Het is essentieel om een goede kennis te verwerven van technische analyse, fundamentele analyse en risicobeheer alvorens derivaten te verhandelen.

Eenvoudige derivatencontracten zijn niet inherent riskant; hun risico ligt in het feit dat de gebruiker niet begrijpt hoe derivaten werken en hoe ze met hefboomwerking moeten worden gebruikt.

Als je nog niet eerder derivaten hebt gebruikt, maar denkt dat je er klaar voor bent, begin dan met een lage hefboomwerking van 2:1 of 3:1 om vertrouwd te raken met het handelen in deze contracten.

Je moet ook alle documentatie bekijken voordat je handelt, zodat je op de hoogte bent van de mechanica achter het contract en hoe het werkt. Terwijl je ervaring opbouwt (en de omvang van je handelsaccount vergroot), kun je je hefboomwerking geleidelijk vergroten.

Er zijn verschillende groepen en individuen die derivaten verhandelen, waaronder:

 • Bitcoin-accepterende bedrijven of mijnwerkers kunnen profiteren van futures of eeuwigdurende swaps, omdat ze een prijs kunnen vastleggen voor elke bitcoin die ze produceren/aanhouden en zich indekken tegen prijsvolatiliteit.
 • Hedgefondsen en handelsfirma’s kunnen ook gebruikmaken van derivaten om te profiteren van hefboomwerking, als afdekking tegen hun posities of om hun portefeuillebeheer te verbeteren.
 • Individuele handelaren en investeerders gebruiken derivaten om short te gaan op cryptocurrencies (en ook om long te gaan) en kunnen hefboomwerking gebruiken om hun winst te vergroten.

2.     Hedging

Eén van de belangrijkste toepassingen van afgeleide producten is voor risicobeheer en positieafdekking. Het afdekken van een positie is de poging om het risico van ongunstige bewegingen in de prijs van een activum te minimaliseren.

Dit wordt meestal bereikt door de tegenovergestelde positie in te nemen ten opzichte van hetzelfde of een gerelateerd activum en kan worden gezien als een verzekering tegen je hoofdpositie.

Financiële derivaten zijn ideaal voor dit doel omdat ze handelaren in staat stellen te profiteren van dalende prijsbewegingen door wat bekend staat als “short selling“.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een belegger 100 aandelen in bedrijf X heeft gekocht voor €100 per aandeel. Een jaar later is de aandelenkoers van bedrijf X gestegen tot €200 per aandeel.

De belegger maakt zich echter zorgen dat de aandelenkoers om de een of andere reden zal dalen. In plaats van de aandelen te verkopen, kan onze belegger ervoor kiezen zijn positie af te dekken door een afgeleid product te kopen dat in waarde zal stijgen als de prijs van de bedrijfsaandelen daalt.

Door deze actie te ondernemen, wordt de positie van de belegger verzekerd tegen een mogelijke aanstaande daling van de prijs van de aandelen van bedrijf X.

3.     Speculatie

Naast hedging kunnen financiële derivaten worden gebruikt om te profiteren van de prijsschommelingen van een onderliggend activum.

In tegenstelling tot traditionele beleggingsproducten kun je met derivaten profiteren van zowel prijsdalingen (short selling) als –stijgingen (long selling). Bovendien is een handelaar niet verplicht fysiek bezit van een activum te hebben om te profiteren van het short verkopen van het activum.

Het is dus belangrijk om je in deze truc voor het succesvol handelen in derivaten te verdiepen, en ook te gaan profiteren van die prijsschommelingen!

4.     Hefboomwerking

Misschien wel het belangrijkste en meest aantrekkelijke kenmerk van het handelen in financiële derivaten, is het vermogen om te profiteren. Door hefboomwerking kunnen traders een positie openen door slechts een percentage van de kosten te betalen.

Daarom kan een handelaar met behulp van hefboomwerking blootstelling verwerven in een markt die meerdere keren hoger is dan het kapitaal dat hij op zijn beleggingsrekening heeft.

Door op deze manier hefboomwerking te gebruiken, kunt je je potentiële winst vergroten zonder je startkapitaal te verhogen. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat hefboomwerking ook jouw potentiële verliezen vergroot als de markt tegen je beweegt.

Deze truc voor het handelen in derivaten is dus om de hefboomwerking toe te passen en je winst zo veel mogelijk te vergroten!

Mijn laatste maar belangrijkste tip: handel via een betrouwbare broker

Ik handel zelf al enkele jaren met Plus500. Dit bedrijf is simpel in gebruik, en hanteert lage kosten.

Ik ben niet de enige die dit bedrijf goed en betrouwbaar vindt, want er zijn al miljoenen die dit systeem gebruiken.

In deze markt zie je op dagelijkse en wekelijkse basis grote verschillen in de koers, vandaag zou de koers nog flink kunnen stijgen.

Daarom ben ik erg blij dat Plus500 op korte termijn je acties doorvoert. Na het geven van de opdracht kan je er vertrouwen in hebben dat het snel wordt uitgevoerd.

Bij Plus500 kun je tevens via iDEAL storten.

Kijk op deze actiepagina en begin met handelen via Plus500.

Tot slot wil ik jou wel bewust maken van de volgende vereiste meldingen:

 • Plus500 is een CFD service
 • Jouw kapitaal loopt risico bij handelen (handel verstandig)
 • Plus500 is geschikt voor ervaren traders en niet voor beginners

Frank Sanders

Hoi, ik ben Frank Sanders, ik ben deskundige op het gebied van geldzaken. Ik heb duizenden mensen geholpen om financieel onafhankelijk te worden. Op deze website laat ik zien hoe iedereen vanuit huis een inkomen kan verdienen en financieel sterker kan worden.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *