CFD’s zijn complexe instrumenten en lopen een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van hefboomwerking. 66% van de beleggers in kleine beleggingen verliest geld bij het handelen in CFD’s bij deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te nemen uw geld te verliezen. Voor cryptocurrencies geldt: zeer volatiel investeringsproduct. Uw kapitaal loopt risico. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met plus500. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

3 Voor- en 2 Nadelen van Deutsche Bank Aandelen Kopen + Koers

Je denkt er al een tijdje aan om te beginnen met beleggen. Het klinkt je erg aantrekkelijk in de oren: je hoeft geen zware arbeid te verrichten; je investeert enkel je geld, en het geld komt binnenrollen. Leeftijd speelt geen rol. Of je pas net afgestudeerd bent, al dertig jaar werkt, of bijna met pensioen gaat – het maakt niet uit. Beleggen is een goede optie om te investeren in je financiële toekomst.

Toch zitten er enkele addertjes onder het gras. De grootste is: hoe makkelijk beleggen ook lijkt, je zult weinig tot geen successen boeken als je over slechts minimale kennis beschikt. Voordat je je daadwerkelijk waagt aan beleggen, moet je weten wat investeren in aandelen inhoudt, wat voor- en nadelen zijn, wat de koers inhoudt, etc. In dit artikel staan Deutsche Bank aandelen centraal!

Handelen vroeger en handelen nu

Het begrip ‘handelen’ bestaat in principe al eeuwenlang. In de Middeleeuwen was er volop sprake van handel. De interpretatie van handelen is door de eeuwen grotendeels hetzelfde gebleven.

Grofweg komt handelen neer op: een product of dienst verruilen voor een ander product of dienst.

Hoe het begrip toegepast wordt, daar zijn door de geschiedenis heen nogal wat verschillen in te vinden.

Om terug te komen op de Middeleeuwen; in deze tijd werden op handelsmarkten allerlei producten onderling uitgewisseld door handarbeiders. De een was smid, de ander verbouwde groenten, en weer een ander leverde vlees. Allen hadden ze iets nodig wat de ander hen kon geven. Om in de eigen behoeften te voorzien, verruilden ze daarom onderling elkaars producten of diensten.

Tegenwoordig bestaan zulke wederdiensten ook nog wel. Maar over het algemeen wordt handel tegenwoordig opgevat als: het verruilen van producten of diensten tegen geld. Heb je een behoefte aan een bepaald product of een bepaalde dienst, betaal je iemand. Vandaag de dag gebruiken wij geld als ruilmiddel. We hoeven hier ook allang geen persoonlijk contact meer voor te hebben met de verkoper.

De werking van beleggen

Wanneer je belegt, ben je eveneens handel aan het drijven. In plaats van handelen in producten of diensten, handel je dan in aandelen. Het ruilmiddel, dat wat tegenover het aandeel komt te staan, blijft hetzelfde – geld. Jij verruilt geld voor aandelen. Met andere woorden, jij handelt in aandelen.

Maar hoe gaat beleggen nou precies in zijn werking, wat betekent het om aandeelhouder te worden? Beleggen behoort tot de vier grootste soorten investeringen die jij kunt doen. Je koopt bij beleggen aandelen – in ruil voor geld – van een bedrijf dat deze aanbiedt. Aandelen zijn dus eigenlijk kleine delen van een bedrijf.

De reden dat bedrijven aandelen aanbieden, is om het eigen kapitaal te vergroten. Ze investeren de omzet die ze genereren door de verkoop van aandelen weer in het bedrijf.

Aandeelhouder

Door de aandelen te kopen, koop jij als het ware een stukje eigendom van het bedrijf. Jij bezit daarmee een klein gedeelte van het bedrijf, en een deel van de waarde van het bedrijf. Hiermee kun je jezelf aandeelhouder noemen.

De grootte van jouw eigendom is afhankelijk van het aantal aandelen dat jij in je bezit hebt – hoe meer aandelen, hoe groter jouw eigendom.

Als aandeelhouder heb jij enkele rechten. Je hebt bepaalde zeggenschap binnen het bedrijf waarvan jij aandelen gekocht hebt. Onder deze rechten valt in ieder geval het volgende.

Stemrecht op het gebied van grote problemen

Hieronder vallen het benoemen van bestuurders en het stemmen op voorstellen voor fundamentele veranderingen die van invloed zijn op het bedrijf, zoals fusies of liquidaties. Zelfs in het geval dat je niet aanwezig kunt zijn bij de jaarlijkse vergadering, kan je jouw stem per mail uitbrengen.

Eigendom van een deel van het bedrijf

Dit recht is al kort besproken. Als aandeelhouder heb jij eigendom van een deel van het bedrijf bij welke je aandelen gekocht hebt. Als het bedrijf winst makt, heb jij als aandeelhouder recht op een deel van die waarde. De winsten worden geherinvesteerd in aanvullende aandelen, wat betekent de prijzen van de aandelen stijgen, en dat jouw aandelen in waarde toenemen.

Het recht om eigendom over te dragen

Hiermee wordt bedoeld dat jij als aandeelhouder jouw aandelen op een beurs mag verhandelen. Dit lijkt misschien niet veel voor te stellen, maar vergelijk het maar eens met een investering in onroerend goed. Daarbij kan het maanden of zelfs jaren kan duren voordat je investering in geld omgezet wordt.

Echter, aandelen kennen liquiditeit. Dat is de mate waarin een aandeel gekocht of verkocht kan worden op de markt zonder invloed te hebben op de prijs van het aandeel.

Doordat aandelen zo liquide zijn, kan je je geld gemakkelijk verplaatsen.

Recht op dividend

Als aandeelhouder heb je aanspraak op een deel van het bedrijf door jouw aandelen. Maar wist je dat je ook aanspraak hebt op de winst die het bedrijf maakt, oftewel het dividend? Het bedrijf kan hierbij twee keuzes maken:

 • Het kan de winsten opnieuw investeren in het bedrijf, in de hoop de waarde van het bedrijf te verhogen.
 • Het kan het uitbetalen in de vorm van dividend.

Je hebt echter geen aanspraak op het percentage winst dat jij ontvangt, dit wordt bepaald door de raad van bestuur van het bedrijf.

Mogelijkheid tot het inzien van bedrijfsboeken en -archieven

Aan de hand van de openbare archieven van het bedrijf kun jij inspecteren wat er in het bedrijf gebeurt, bijvoorbeeld door het jaarlijkse rapport. Echter, dit is tegenwoordig niet exclusief meer voor aandeelhouders – bedrijven zijn verplicht hun financiën openbaar te maken. Investeer je in een privébedrijf, kan je hier nog wel voordeel uit halen: deze kennen deze verplichting niet.

Het recht om een bedrijf aan te klagen in het geval van onrechtmatige daden

Stel je voor dat het bedrijf waarvan jij aandeelhouder bent, jou een verkeerd beeld geeft van de winst die het draait, waardoor jij veel verliezen maakt. In dat geval heb jij het recht om het bedrijf voor de rechtbank te slepen.

Aandelen kun je kopen en verkopen op de (effecten)beurs

Wanneer je aandeelhouder bent, kun je dus op twee manieren geld verdienen aan de hand van jouw bezit van aandelen van een bedrijf. Te weten:

 1. Groei van de waarde van het bedrijf. Zodra de waarde van het bedrijf toeneemt, worden de aandelen ook meer waard. Dit betekent dat jouw investering eveneens meer waard wordt.
 2. Zoals al eerder uitgelegd, kun je als aandeelhouder van een bedrijf geld verdienen als deze jou een percentage van het dividend, de winst, uitbetaalt.

Fondsen

Je kunt aandelen dus zelf bezitten. Echter, je kunt ook samen met andere beleggers jullie geld bij elkaar leggen en een collectieve investering doen. Dit wordt een fonds genoemd. Fondsen kopen een bepaald aantal aandelen, die gekozen en gemanaged worden door een fondsmanager.

Als je je geld in fondsen steekt, hoef je niet individueel uit te zoeken waarin je gaat investeren.

In het geval dat je je besluit te investeren in aandelen via een fonds, heb jij overigens niet het recht om te stemmen op de besluiten die het bedrijf maakt.

Risico

Iets wat onlosmakelijk verbonden is met handelen in aandelen is risico. De prijs van een aandeel kan enorm schommelen. Dit kan komen doordat mensen vaak van gedachten veranderen over het functioneren van het bedrijf, of over de economische condities waarbinnen het opereert. Bijvoorbeeld wanneer mensen het vertrouwen verliezen over de waarde van een product.

Wanneer een aandeel erg fluctueert, noem je deze volatiel. Het risico van een volatiel aandeel is dat, als de prijs van het aandeel daalt, de waarde van jouw investering eveneens afneemt.

Echter, dat betekent niet dat je je helemaal niet moet wagen aan beleggen. Het risico op verlies bestaat, maar het is geen garantie. Een bedrijf kan ook juist blijven groeien en bloeien, waardoor de waarde van jouw aandelen alleen maar blijft stijgen. Je kunt zelf ook enkele voorzorgsmaatregelen nemen om jouw risico op verlies te verkleinen, zoals:

 • Diversificatie. Dit houdt in dat je aandelen koopt bij (vele) verschillende bedrijven. Wanneer het ene bedrijf waarvan jij aandeelhouder bent dan verlies draait, heb jij tenminste nog aandelen in andere bedrijven. En bij hoe meer verschillende bedrijven jij aandelen hebt, hoe groter de kans dat (een van) jouw investeringen groeit.
 • Uit de buurt blijven van kleine bedrijven. Juist kleine bedrijven lopen vaak kans op verlies. Ze vallen minder op en er is minder informatie beschikbaar over het bedrijf, waardoor het moeilijk kan zijn om kopers te vinden voor sommige aandelen. Hierdoor kan je je aandelen óf niet kwijtraken, óf moet je ze voor een veel lagere prijs verkopen dan waarvoor je ze gekocht hebt.

De Deutsche Bank: Wat voor bedrijf is het?

Voordat je de beslissing neemt te investeren in een bepaald bedrijf, moet je er eerst voor zorgen dat je weet wat voor bedrijf het is. Je wilt immers winst kunnen maken door jouw investering in de aandelen van dat bedrijf.

De Deutsche Bank is letterlijk vertaald natuurlijk gewoon: de Duitse Bank. De Deutsche Bank kent zijn oorsprong in 1870. Het diende destijds als een specialiteitsbank voor buitenlandse handel. Het doel van het bedrijf was toen:

‘’Het afhandelen van allerlei soorten bankzaken, in het bijzonder om handelsbetrekkingen tussen Duitsland, andere Europese landen en overzeese markten te bevorderen en te vergemakkelijken.’’

Vandaag de dag is het is een globale Duitse bank en financiële diensten bedrijf. Het biedt financiële producten en diensten voor bedrijven en institutionele klanten, evenals particuliere en zakelijke klanten. De nadruk van de werkzaamheden van de Deutsche Bank ligt op investment banking en management, het creëren van kapitaal voor andere bedrijven, de overheid en andere entiteiten.

Naar eigen zeggen levert de Deutsche Bank ‘’bankproducten en -diensten van hoge kwaliteit, zoals privébankieren, zakelijk bankieren, verzekering, beleggen, vermogensbeheer en leningen’’.

Het opereert via de volgende segmenten:

 • Corporate (Zakelijke) & Investment Bank (CIB) – dit verwijst naar de activiteiten van bedrijfsfinanciën en globale transactiebankieren;
 • Privé & Commerciële Bank (PCB) – dit bestaat uit de Postbank, Particuliere & Commerciële Klanten Duitsland, Privé & Commerciële Klanten Internationaal en Wealth Management (Vermogensbeheer) bedrijfseenheden;
 • Deutsche Asset Management (Vermogensbeheer) (Deutsche AM).

Deutsche Bank aandelen

De aandelen van de Deutsche Bank zijn kenbaar op de beurs door het symbool DBK. Deze kun je kopen via op een effectenbeurs. Dit kun je doen via een (online) handelsplatform, zoals Plus500. Hier lees je later in dit artikel meer over.

De Deutsche Bank kent een flinke concurrentie, zowel vanuit Europa als vanuit Amerika. Het is dan ook niet direct gemakkelijk om geld te verdienen met het handelen in DBK-aandelen. Maar de Deutsche Bank is erg gedreven om het belangrijkste financiële contact te worden voor continentale Europese instellingen, en voor buitenlandse instellingen die graag zaken willen doen in de EU.

Het bedrijf wijst daarbij op het feit dat het tot de slechts enkele Europese banken behoort dat tot de hoogste rangen behoort.

Dit feit is terug te zien in de waarde van de aandelen van de Deutsche Bank, ze stijgen continu en stabiel.

Voorspeld wordt, dat de prijs van het aandeel zal blijven toenemen. Analytici beweren dat de Deutsche Bank zijn concurrenten prima bij zal kunnen houden. De waarde van de aandelen zal stabiel blijven – en de Deutsche Bank zal concurrenten zelfs voorbij kunnen stijgen.

De voor- en nadelen van investeren in aandelen

Daarbij is het ook verstandig om op de hoogte te zijn van de voor- en nadelen die verbonden zitten aan investeren in een bedrijf. Het is niet raadzaam om besluiten te nemen zonder te weten wat de eventuele valkuilen zijn van jouw eventuele keuze om te investeren in aandelen – maar het is ook fijn om te weten welke voordelen het jou juist kan opleveren.

Voordelen van beleggen in aandelen

 1. Liquiditeit – Liquiditeit houdt in het geval van aandelen in: het gemakkelijk en snel omzetten van een aandeel naar andere valuta (hier: geld). Dit betekent dat het aandeel verkocht kan worden, zonder dat dit van (veel) invloed is op de waarde van het aandeel. Niet alleen kun jij zelf zo veel gemakkelijker deelnemen aan de markt, er is ook vele meer optie tot winst – er zijn meer handelaars die jouw aandeel willen kopen.
 2. Mogelijkheid tot hefboom – Als je gaat beleggen, kun je ervoor kiezen om te beleggen via een hefboom. Hierdoor kun je met een kleine inleg voor meer geld beleggen. Hoe dit precies in zijn werking gaat, lees je onder het kopje: ‘Beleggen in Deutsche Bank aandelen via Plus500 CFD’s’.
 3. 24/7 opening – Wanneer je de keuze maakt om online te gaan beleggen, betekent dat in principe dat je 24/7 kunt handelen in aandelen. Ideaal als je overdag of doordeweeks weinig tijd hebt, of als je een erg onregelmatig dagschema hebt. Je hoeft zo geen geweldige mogelijkheden aan je neus voorbij te laten gaan – open gewoon de app op je smartphone en ga direct en waar dan ook ter wereld aan de slag!

Bonus: De Deutsche Bank heeft zo zijn dalen gekend, maar weet deze altijd het hoofd te bieden. Zo bleek het nieuws dat de Deutsche Bank het erg slechts deed, enkel te slaan op kort termijneffecten. DBK-aandelen zullen naar verwachting juist in waarde blijven stijgen.

Nadelen van beleggen in aandelen

 1. Volatiliteit – Net als vrijwel ieder ander aandeel ter wereld, is ook het DBK-aandeel niet gevrijwaard van (erge) fluctuaties. Met andere woorden, DBK-aandelen zijn volatiel. Wie belegt, moet weten dat er altijd het risico op de loer ligt dat de waard van jouw aandelen (sterk) kan dalen.
 2. Latentie Hoewel je, als je online gaat beleggen, in theorie snel je geld zou moeten ontvangen na de verkoop van een aandeel, wil dit in de praktijk nog wel eens anders verlopen. De technologische infrastructuur kent soms enige technische storingen. Om deze reden kan het zijn dat jij enige latentie (vertraging) ervaart tijdens een transactie.

De koers van Deutsche Bank aandelen bijhouden

Weten wat een bedrijf doet en wat de voor- en nadelen zijn, is pas één ding. Je moet ook weten hoe het ervoor staat met de koers van Deutsche Bank aandelen. Je moet de grafiek kunnen aflezen die je vertelt welke richting de koers in beweegt.

De grafiek van een koers geeft aan welke veranderingen de waarde van een aandeel doormaakt. In het geval van een erg volatiel aandeel zou de grafiek (in de afbeelding: blauw) er dus ongeveer als volgt uit kunnen zien – schommeling na schommeling; hevige fluctuaties:

Zoals al eerder uitgelegd, kunnen deze schommelingen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld veranderingen in de evaluatie van over een product van het bedrijf. Is deze positief, stijgt de grafiek. Zo niet, daalt hij.

Hierbij speelt het marktprincipe (vraag en aanbod) een rol. Wordt het product van het bedrijf, en daarmee het bedrijf zelf, goed beoordeeld, zullen meer mensen aandelen willen kopen van het bedrijf. Als het aanbod in vergelijking laag is, stijgt de waarde van het aandeel, en dus de grafiek. Is de beoordeling slecht, is er een groter aanbod in vergelijking met de vraag, en daalt de grafiek.

Om te kunnen meeliften op het succes van het bedrijf, en dus geld te verdienen aan de waardestijgingen van jouw aandelen, moet je deze koers dus in de gaten houden. Zo kun je goed bijhouden wanneer het verstandig is om jouw aandelen te kopen en te verkopen.

Vergis je niet: niemand kan de toekomst voorspellen, maar je zou wel kunnen leren anticiperen op veranderingen in de koers.

Advies van professionele brokers

Als advies van professionele brokers (effectenhandelaren; hierover later meer) zou je hierbij het volgende mee kunnen nemen:

“Koop je aandelen op een lage koers en verkoop ze op een hoge koers!”

Met andere woorden, koop pas aandelen als de prijs van een aandeel laag is, en verkoop ze juist weer als de prijs hoog is. Zo ben jij relatief weinig geld kwijt aan de investering in aandelen, maar kun jij juist met veel winst jouw aandelen weer verkopen.

Voeg hier nog het eventuele (flinke) dividend aan toe dat jij ontvangt van het bedrijf waarvan jij jouw aandelen gekocht hebt, en dan zie je dat je toch zeker behoorlijk wat inkomsten kunt genereren door te beleggen in aandelen.

Aanvullend advies: Wees op je hoede voor zogenaamde professionals die beweren dat zij jou (eventueel tegen betaling) kunnen vertellen waar je ‘’écht’’ in moet investeren. Want nogmaals: niemand kan de toekomst voorspellen – dus ook professionals niet. De kans is groot dat zij jou juist proberen te strikken om aandelen te kopen van een bepaald bedrijf, omdat zij daar zelf voor betaald krijgen.

De beste manier om aan de slag te gaan met beleggen

Nu weet je wat een aandeel precies is, wat het inhoudt om te beleggen, en wat de rol van de koers in beleggen is. Je hebt ook gelezen over een mogelijk aandeel om in te handelen (Deutsche Bank). Je zou al voor jezelf kunnen beslissen of beleggen werkelijk een goede optie is voor jou.

Kom je tot de beslissing dat dit inderdaad zo is, volgt volgende belangrijke vraag: hoe ga je aan de slag met beleggen?

Stap #1: Kies een stockbroker

Voordat je werkelijk aandelen kunt gaan verhandelen, moet je eerst een stockbroker (effectenhandelaar) gaan kiezen. Dit is een soort tussenpartij, die jou advies kan geven, beslissingen voor jou kan nemen, of die simpelweg in jouw plaats handelt in jouw aandelen, zonder adviezen te geven. Een stockbroker vraagt een bijdrage, een soort honorarium, voor zijn/haar diensten.

Er bestaan dus verschillende soorten stockbrokers. Deze zijn onder te verdelen in de volgende typen:

 • Discretionaire stockbroker – Deze doet investeringen voor jou en neemt beslissingen in het opbouwen van jouw aandelenbeheer namens jou. Hier betaal je waarschijnlijk iets meer voor dan voor een adviserende stockbroker.
 • Adviserende stockbroker – Een adviserende stockbroker geeft jou advies over welke deals je moet sluiten. Hij of zij kan jou helpen je aandelenbeheer te managen. Hiervoor moet je regelmatig contact met je broker behouden. Hij/zij vraagt 1-2% honorarium voor de geleverde service.
 • Execution only stockbroker – De zogenaamde ‘enkel uitvoer’ stockbroker handelt in jouw aandelen namens jou, zonder advies te geven. Een execution only stockbroker is een uitstekende optie in het geval dat je al weet wat je doet en niet wilt betalen voor ongewenst advies. Deze zijn ook online beschikbaar.

Stap #2: Open een rekening

Zodra je een broker hebt gekozen, moet je een rekening openen. Deze stelt jou als investeerder in staat aandelen te kopen en om je te kunnen wagen aan meer geavanceerde investeringen. Je kunt hierbij kiezen voor een online broker. Hiermee kun je gemakkelijk investeringen doen via een website of handelsplatform. Baseer jouw keuze op een online broker op deze factoren:

 • Commissies – Bijna alle online brokers vragen een handelscommissie (soort honorarium). Dit is vaak zo’n €5,- tot €10,- per transactie.
 • Rekeningkosten – Hieronder vallen jaarlijkse kosten, inactiviteitskosten (kosten voor het geval je weinig handelt), onderzoek en gegevens. Echter, deze kun je vaak voorkomen door de juiste broker te kiezen.
 • Hoe vaak je wilt handelen – Ben je van plan vaak te beleggen, kies dan een broker die weinig commissie vraagt. Vermijd eveneens inactiviteitskosten.
 • Ondersteuning – Brokers leveren vaak steun aan klanten. Heb jij hier wel of geen behoefte aan?
 • Minimumbedrag – In de meeste gevallen moet je een minimumbedrag op je rekening hebben staan voordat je kunt starten met beleggen. Deze kunnen variëren tussen €0,- en €2500,- of meer.
 • Mobile trading Vele online brokers bieden de optie tot beleggen via je smartphone. Is dit iets wat jij graag zou willen, kies dan een broker die dit aanbiedt.

Hierna meld je je aan voor een rekening. Daarbij moet je waarschijnlijk de volgende informatie opgeven:

 • BSN-nummer
 • ID, paspoort of rijbewijs
 • Adres
 • Beroep
 • Jaarlijkse inkomen en vermogen
 • Geboortedatum (je moet vaak ouder dan 18 zijn, hoewel ouders ook voor hun kinderen een rekening kunnen openen)

Stap #3: Zorg ervoor dat er geld op je rekening staat

Voordat je daadwerkelijk aandelen kunt kopen, moet je geld op je rekening hebben staan, vaak een minimumbedrag (zie Stap #2). Hiervoor kun je gewoon geld overmaken vanaf je bankrekening. Het kan echter wel een aantal dagen tot een week duren voordat het geld werkelijk op je rekening staat.

Beleggen in Deutsche Bank aandelen via Plus500 CFD’s

Een mogelijk broker die je kunt kiezen als je wilt gaan beleggen in DBK-aandelen, is Plus500. Plus500 is een online handelsplatform, dat over het algemeen erg snel en gemakkelijk in gebruik is. Zo biedt het een scherm van waaraf je de realtime (live) koersen kunt bijhouden, evenals aanvullende informatie over het aandeel. Dit kan gewoon vanaf een app op je smartphone.

Voorbeeld van een scherm van Plus500; prijzen zijn illustratief

Plus500 handelt via Contracts for Difference (CFD’s). Dit zijn als het ware contracten tussen twee partijen, ‘koper’ (jij) en ‘verkoper’ (Plus500), waarin gesteld wordt dat de koper de verkoper het verschil tussen de waarde van het aandeel op het moment waarop het contract opgesteld werd en de huidige waarde uitbetaalt – tenzij er verliezen zijn gemaakt, dan betaalt de koper, de verkoper.

CFD’s zijn hefboomproducten. Dit houdt in dat jij bij de aankoop van een aandeel als koper slechts een bepaald percentage hoeft in te leggen, om voor de volledige waarde van het aandeel mee te handelen. Wanneer je het aandeel verkoopt, ben je verantwoordelijk voor de volledige winst – of verlies natuurlijk!

Let op: 80.6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Conclusie: Wel of niet investeren in Deutsche Bank aandelen via Plus500 CFD’s?

Beleggen kost veel tijd, moeite en aandacht – en geld. Daarnaast bestaat er ten alle tijden het risico dat je (veel) verlies maakt. Juist vanwege deze factoren moet je zeker weten dat je de juiste beslissingen neemt. Hieronder vallen de keuze voor een geschikte broker en een geschikt aandeel.

Vooralsnog lijken Plus500 en het DBK-aandeel geschikte opties – Plus500 is zeker als beginner een handige broker; het biedt je een eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk platform, en Deutsche Bank aandelen blijven stabiel in waarde, met een belofte tot groei in de toekomst.

Uiteindelijk blijft het uiteraard erg persoonlijk bepaald of het ook werkelijke passende opties voor jóu zijn. Nog een laatste advies: ga af op je eigen gevoel – en leer daarbij zoveel mogelijk over beleggen als je kunt.

Klik hier om te beginnen met handelen in Deutsche Bank aandelen via Plus500 CFD’s.

Mijn laatste maar belangrijkste tip: handel via een betrouwbare broker

Ik handel zelf al enkele jaren met Plus500. Dit bedrijf is simpel in gebruik, en hanteert lage kosten.

Ik ben niet de enige die dit bedrijf goed en betrouwbaar vindt, want er zijn al miljoenen die dit systeem gebruiken.

In deze markt zie je op dagelijkse en wekelijkse basis grote verschillen in de koers, vandaag zou de koers nog flink kunnen stijgen.

Daarom ben ik erg blij dat Plus500 op korte termijn je acties doorvoert. Na het geven van de opdracht kan je er vertrouwen in hebben dat het snel wordt uitgevoerd.

Bij Plus500 kun je tevens via iDEAL storten.

Kijk op deze actiepagina en begin met handelen via Plus500.

Tot slot wil ik jou wel bewust maken van de volgende vereiste meldingen:

 • Plus500 is een CFD service
 • Jouw kapitaal loopt risico bij handelen (handel verstandig)
 • Plus500 is geschikt voor ervaren traders en niet voor beginners

Frank Sanders

Hoi, ik ben Frank Sanders, ik ben deskundige op het gebied van geldzaken. Ik heb duizenden mensen geholpen om financieel onafhankelijk te worden. Op deze website laat ik zien hoe iedereen vanuit huis een inkomen kan verdienen en financieel sterker kan worden.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *