5 Voor- en 3 Nadelen van Heijmans Aandelen Kopen + Koers

Bij beleggen denk je vast aan aandelen, de beurs, en grote bedrijven als Apple en Facebook. Maar als je op zoek bent naar een interessante investering, hoef je niet per se over de grens te kijken. Ook in Nederland hebben we namelijk bedrijven wiens aandelen je kunt kopen. Een daarvan is het bouwbedrijf Heijmans. Lees snel verder over het kopen en verkopen van Heijmans aandelen!

De geschiedenis van Heijmans

Het bouwbedrijf Heijmans werd aan het begin van de 20e eeuw opgericht door Jan Heijmans. Aanvankelijk was het alleen maar een stratenmakersbedrijf. In het door de oorlog verwoeste Nederland wist de onderneming van Jan Heijmans verschillende grote projecten in de wegenbouw binnen te halen. Naast wegen ging Heijmans ook vliegvelden aanleggen.

Door een reeks overnames werd het bedrijf, dat in 1993 ook naar de Amsterdamse beurs ging, steeds groter en invloedrijker. Door de notering aan de Amsterdamse beurs werd er kapitaal vrijgemaakt om verder het overnamepad te bewandelen. In 2002 bleek uit een parlementaire enquête dat Heijmans echter betrokken was geweest bij de grootschalige bouwfraude.

Voor haar rol in deze bouwfraude werd het bedrijf Heijmans beboet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Met de boete die aan Heijmans werd opgelegd was bijna 15 miljoen euro gemoeid. Als bouwbedrijf werd Heijmans lange tijd gezien als een vaste waarde in veel beleggingsportfolio’s.

Dit imago heeft echter door de jaren heen wat deuken opgelopen.

Dit heeft niet zozeer te maken met het bedrijf zelf, maar meer met de sector waarin Heijmans actief is. Na de bouwfraude, ook al is deze al meer dan 15 jaar geleden, wordt er met (nog steeds) argwaan gekeken naar bouwbedrijven en aannemers. Ook heeft Heijmans het niet makkelijk gehad in de crisisjaren. Maar over de economische gevoeligheid zal ik later in dit artikel nog verder uitweiden.

Diensten die Heijmans aanbiedt

Heijmans is een bekende naam. Niet alleen voor mensen die de beurs nauwgezet in de gaten houden, maar ook voor iedereen die af en toe nieuws hoort. Kortom: het is een bedrijf waar je in Nederland nauwelijks omheen kan. Maar welke diensten biedt Heijmans nu eigenlijk aan? Hieronder staan de belangrijkste diensten van Heijmans op een rijtje:

  • Heijmans is een vastgoedontwikkelaar, zowel voor wat betreft woningbouw als commercieel vastgoed voor het bedrijfsleven.
  • Heijmans is een hele grote speler bij de totstandkoming en instandhouding van de Nederlandse infrastructuur. Zo neemt Heijmans een groot deel van het onderhoud aan de Nederlandse snelwegen voor haar rekening.
  • Heijmans bouwt niet alleen aan betonnen infrastructuur. Aangezien Nederland door water omringd is, kan Heijmans ook bijvoorbeeld sluizen aanleggen om het watermanagement in Nederland mogelijk te maken.
  • Ook bouwt Heijmans aan het Nederlandse spoorwegennet. Dit doet men niet alleen door het aanleggen van nieuwe sporen, maar ook door het bouwen van spoortunnels en nieuwe stations.

De bovenstaande activiteiten zijn slechts een kleine greep uit de zaken waar Heijmans zich mee bezighoudt. Maar alleen al uit de bovenstaande opsomming moge duidelijk zijn dat Heijmans zich met veel diverse en uitdagende projecten bezighoudt. Op de site van Heijmans is overigens ook goed te zien dat Heijmans een bijzonder goed gevuld portofolio heeft.

5 voordelen van Heijmans aandelen kopen

Nu je wat voor informatie over de geschiedenis van Heijmans, de diensten van Heijmans en het handelen in aandelen Heijmans hebt gelezen, zal ik kort ingaan op de verschillende voordelen die verbonden zijn aan het aandeel Heijmans (en het kopen ervan). Hieronder heb ik vijf van de grootste voordelen op een rij gezet:

Voordeel #1: Alle beleggingsadviseurs waren de afgelopen jaren positief!

In Nederland zijn er enorm veel beleggingsadviseurs actief. Op internet zijn er verschillende overzichten van adviezen te vinden die deze adviseurs afgeven. De grote Nederlandse beleggingsadviseurs waren het de afgelopen jaren in ieder geval over één ding eens:

Het aandeel Heijmans is een aandeel dat je moet kopen (en als je het al hebt houden).

Dat beleggingsadviseurs zo unaniem zijn in hun oordeel, komt niet vaak voor. Het is dan ook een blijk van groot vertrouwen in Heijmans en de toekomst van het bedrijf dat men het zo eens is op de financiële markten. Of je overgaat tot het kopen van aandelen ligt ook aan het type belegger dat je bent.

Voordeel #2: Aandeel met enorm veel potentie

Heijmans is een aandeel met enorm veel potentie. Als je naar het koersverloop van de laatste tien jaar kijkt, dan zul je zien dat het aandeel al aanzienlijk hoger heeft gestaan. Maar in de crisis heeft ook Heijmans het zwaar gehad. Doordat het bedrijf in liquiditeitsproblemen kwam, is het aandeel flink gekelderd. Maar dat een aandeel flink gekelderd is, kan nu juist de potentie zijn.

Dit klinkt misschien niet erg logisch, maar als je er iets langer over nadenkt zul je de logica ervan inzien. De crisis zorgde voor minder vraag naar projecten. Hierdoor gingen veel aannemers en bouwondernemingen op de fles. Heijmans niet, al daalde de koers wel aanzienlijk.

Nu de Nederlandse economie echter weer de weg omhoog weet te vinden, liggen er aanzienlijke kansen voor Heijmans. Zo kan Heijmans niet alleen vertrouwen op jarenlange ervaringen en een goede naam binnen de sector, veel van de concurrenten zijn dus ook failliet gegaan. Dit vormt een mooi bruggetje naar het derde voordeel dat verbonden is met het aandeel Heijmans.

Voordeel #3: Er zijn maar weinig concurrenten op de markt

Zoals in het bovenstaande stukje tekst al werd aangegeven, zijn er maar relatief weinig concurrenten op de bouwmarkt. Dit heeft te maken met een minimaal twee verschillende zaken, namelijk:

  • De brede kennis en kunde binnen Heijmans. Zoals je al eerder hebt kunnen lezen is Heijmans betrokken bij een groot aantal verschillende projecten. Om deze projecten tot een goed einde te kunnen brengen, is er veel technische kennis vereist. Het grote voordeel van Heijmans ten opzichte van concurrenten, is dat Heijmans vrijwel al deze kennis in eigen huis heeft.
  • De grote capaciteit van Heijmans. Heijmans kan in tegenstelling tot veel andere (en kleinere) bedrijven gewoon leveren op het moment dat er een groot project binnengehaald wordt. Dit is voornamelijk heel prettig voor de opdrachtgever bij projecten die een grotere personele bezetting vereisen. Hiermee loopt de aanleg of de bouw van het project namelijk geen vertraging op.

Voordeel #4: De economie trekt aan en daarmee de bouw

De bouw is als geen andere sector extreem afhankelijk van de economie. Als het goed gaat met de economie en mensen en bedrijven vertrouwen hebben in de toekomst, zal er meer gebouwd worden. Als het vertrouwen echter weg is, zullen er ook veel minder projecten in opdracht worden gegeven.

Gelukkig is de crisis tegenwoordig echt achter de rug en kijken we weer omhoog in plaats van naar beneden. Dit betekent ook dat er weer mooie tijden aanbreken voor de gehele bouwsector. Heijmans gaat dus een aantal mooie jaren tegemoet. Dit zal zich ook weldra manifesteren in de hoogte van de aandelenkoers: een prima moment om in te stappen dus.

Voordeel #5: De Nederlandse overheid is een heel grote klant

De grootste klant van Heijmans is de Nederlandse overheid. Heijmans werkt namelijk op vele punten in Nederland aan het verbeteren van de infrastructuur. Daarnaast heeft het bedrijf ook een aantal ambitieuze en grote bouwprojecten van de overheid in opdracht gekregen. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan een ziekenhuis of de renovatie van een heel ministerie.

Maar dat de Nederlandse overheid zo’n grote klant is, is om nog meer redenen interessant. Niet alleen wordt er daardoor heel veel omzet gedraaid, het is ook nog eens erg prettig als aandeelhouder. De overheid is namelijk de enige klant waarvan je zeker weet dat deze altijd zal betalen.

Het is namelijk praktisch onmogelijk dat de overheid failliet gaat.

Daarnaast kan een goede samenwerking met de overheid niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog vele mooie projecten voor Heijmans opleveren. Een goede band met de overheid is dus echt iets waar Heijmans trots op mag zijn. Het bedrijf moet dit zeker koesteren om financieel succesvol te zijn op de langere termijn.

3 nadelen van Heijmans aandelen kopen

Naast de vijf voordelen die hierboven genoemd werden, zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan het kopen van Heijmans aandelen. Deze nadelen zijn hieronder kort op een rijtje gezet. Overweeg zelf of je deze belangrijker vindt dan de voordelen, of dat ze er niet tegen opwegen, wanneer je twijfelt over Heijmans aandelen kopen!

Nadeel #1: De financiële risico’s bij grote bouwprojecten kunnen enorm zijn

Veel grote bouwprojecten worden door middel van tenders (aanbestedingen) vergeven. Hierbij kan iedere partij die het project graag zou willen uitvoeren een offerte opmaken en een ‘bod’ doen op het project. Nu is prijs niet altijd dé doorslaggevende factor, maar het is in ieder geval een belangrijke factor bij de beslissing van de opdrachtgever.

Dit leidt er helaas toe dat er nogal vaak aanbiedingen worden gedaan die nauwelijks rendabel zijn. Dit is in principe niet erg, als er maar genoeg lucratieve projecten tegenover staan. Een risico dat je echter wel loopt als aannemer, is dat je flink verlies kan lijden op het moment dat het project tegenzit. Hier moet je rekening mee houden voordat je belegt in bouwbedrijven.

Nadeel #2: De makkelijke binnenstedelijke woonlocaties raken in rap tempo op in Nederland

Waar Heijmans in het verleden heel veel geld aan heeft weten te verdienen is de woningbouw. De woningbouw is in Nederland een heel erg lucratieve sector. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er in Nederland sprake is van een nogal gespannen woningsector. Er is namelijk meer vraag dan aanbod, iets wat de prijzen van onroerend goed de lucht in laat schieten.

Maar er is echter wel een probleem. Heijmans heeft zelf al aangegeven dat de makkelijke locaties om te bebouwen in de Nederlandse binnensteden in rap tempo verdwijnen. Ze zijn simpelweg al volgebouwd. Dit heeft echter tot gevolg dat men nu op andere plekken projecten moet gaan realiseren. Dit zijn projecten die toch beduidend minder winstgevend zijn.

Nadeel #3: De bouw is erg afhankelijk van de economische conjunctuur

Eerder in dit artikel heb ik al aangegeven dat de bouwsector sterk afhankelijk is van de Nederlandse economie. Als het economisch klimaat er goed uitziet, wordt er veel gebouwd en zijn er veel investeringen. Maar als het wat minder gaat, zullen ook de investeringen teruglopen. De crisis was een goed voorbeeld van een zeer magere jaren voor de bouw.

Nu is er momenteel gelukkig geen crisis. Maar als je even terugdenkt aan het ontstaan van de crisis in 2008, dan moet duidelijk zijn dat je een crisis niet altijd kunt zien aankomen. Toch zou ik er als potentiële belegger nog even goed over nadenken of je wel zo blij bent met het huidige economische beleid. De investeringen worden kunstmatig hoog gehouden door de Europese Centrale Bank (ECB)

Dit wordt veroorzaakt door de lage rentestand. Deze zal echter weer omhoog moeten, wat onherroepelijk zal leiden tot een vermindering in de investeringen. Mocht je nou niet in één aandeel willen beleggen, dan kun je er ook nog nadenken over index beleggen.

Frank Sanders

Hoi, ik ben Frank Sanders, ik ben deskundige op het gebied van geldzaken. Ik heb duizenden mensen geholpen om financieel onafhankelijk te worden. Op deze website laat ik zien hoe iedereen vanuit huis een inkomen kan verdienen en financieel sterker kan worden.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *