CFD’s zijn complexe instrumenten en lopen een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van hefboomwerking. 66% van de beleggers in kleine beleggingen verliest geld bij het handelen in CFD’s bij deze aanbieder. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te nemen uw geld te verliezen. Voor cryptocurrencies geldt: zeer volatiel investeringsproduct. Uw kapitaal loopt risico. 76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met plus500. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Investeren in Tezos? Onderzoek + 2 Alternatieve Investeringsopties

Beleggen is iets wat enorm aantrekkelijk, maar ook zeer onoverzichtelijk kan lijken van buitenaf. Iedereen kent de verhalen van mensen die miljoenen verdienen aan financiële producten, maar het kan ook goed misgaan, en daarom vinden veel mensen het eng om eraan te beginnen. Als het gaat om beleggen in cryptocurrencies is dat probleem alleen nog maar groter.

Vroeger was het nog wel overzichtelijk: je had Bitcoin, en misschien twee of drie andere crypto’s, om in te investeren. Dit maakte het makkelijk om alle crypto’s met elkaar te vergelijken. Maar tegenwoordig zijn er zoveel cryptovaluta in omloop, dat dat lastig is geworden. Bovendien wordt er zoveel over cryptocurrencies geschreven, dat de betrouwbare informatie steeds lastiger te onderscheiden is van onbetrouwbare informatie.

Dit probleem gaan we in dit artikel een proberen op te lossen, althans voor één specifieke crypto: Tezos. In dit artikel leg ik je uit wat Tezos precies is, hoe het zich onderscheidt van andere cryptocurrencies, en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Mocht je na dat alles besluiten dat Tezos niks voor jou is, dan heb ik ook nog een tweetal alternatieve investeringsopties voor je.

Wat is Tezos precies? Een uitleg van de Tezos-technologie

Voor ik je goed kan uitleggen wat de voor- en nadelen van Tezos zijn, is het natuurlijk wel zo handig om enige basiskennis te hebben over wat het nou precies is. Daarom begin ik dit artikel met een basale uitleg over Tezos, omdat de rest van het artikel anders lastig te begrijpen zal zijn.

De vraag wat Tezos precies is, valt uiteen in twee antwoorden, omdat het twee verschillende dingen omvat. Allereerst is Tezos een bepaalde blockchain-technologie, en aan de andere kant is Tezos een cryptocurrency die deze technologie gebruikt. De crypto heet officieel tez of XTZ. Ik zal beginnen met het omschrijven van de technologie, later zal de cryptocurrency aan bod komen.

Blockchain-technologie is de technologie die schuilgaat achter cryptocurrencies. Omdat crypto’s niet, zoals normale betaalmiddelen, een centrale bank hebben, moet de uitgave van deze currencies via een digitaal proces gebeuren. Hoe dat proces precies werkt, verschilt van crypto tot crypto, en verschillende soorten processen hebben hun eigen voor- en nadelen.

De meeste blockchain-technologieën werken via mining. Dit is een proces waarbij computers ingewikkelde formules oplossen, en als dit lukt, dan komt er een nieuwe eenheid cryptocurrency in de wereld. Tezos pakt het echter anders aan, en gebruikt een model dat proof of stake wordt genoemd. Dit komt erop neer dat stakeholders (zoals mensen met veel Tezos-crypto in hun bezit) invloed kunnen uitoefenen op de uitgifte van Tezos.

Wat is tez of XTZ? Een uitleg van de Tezos-crypto

Zoals gezegd is tez of XTZ de cryptocurrency die gebruik maakt van de Tezos-technologie. Voor het gemak wordt deze crypto ook wel gewoon Tezos genoemd, en dat is dan ook wat ik in de rest van dit artikel zal doen. Ik zal hieronder uitleggen wat Tezos voor product is, en hoe het zich onderscheidt van de andere crypto’s op de markt.

Laten we allereerst kort herhalen wat een cryptocurrency eigenlijk is. Crypto’s zijn een digitaal betaalmiddel. Ze lijken hierin op normale valuta, zoals euro’s of dollars, met als belangrijkste verschil dat ze alleen digitaal bestaan. De uitgifte van deze valuta gebeurt meestal decentraal, dus niet door een centrale organisatie. Bij normale valuta is er wél zo’n organisatie, namelijk de centrale bank van een land (of bijvoorbeeld de ECB voor de Euro).

“Na de financiële crash van 2008 is het niet vreemd dat men banken steeds minder is gaan vertrouwen.”

Zoals gezegd is het belangrijkste verschil van Tezos met andere crypto’s de achterliggende blockchain-technologie, waarbij stakeholders invloed kunnen uitoefenen op de achterliggende mechanismen, en daarmee op de uitgifte van Tezos. Omdat ik dit al heb benoemd, zal ik hier niet langer bij stilstaan.

Hoewel het “uitgavebeleid” van Tezos dus niet wordt bepaald door een centrale autoriteit, maar door stakeholders, is er wel zo’n centrale autoriteit aanwezig. Tezos (de technologie) is eigendom van een Zwitserse non-profit. Deze Tezos Foundation heeft echter vrij weinig invloed op de cryptocurrency, en dit is dus echt niet te vergelijken met bijvoorbeeld de macht van een centrale bank.

Op zoek naar een eenvoudig werkende en betrouwbare broker?

Ik handel zelf al enkele jaren met Plus500. Je kan via IDEAL Storten. Dit bedrijf biedt zeer lage tradekosten aan jouw handelingen worden snel verwerkt.

Kijk snel op de actiepagina en begin met handelen via Plus500.

Een paar verzochte waarschuwingen: Plus500 is een CFD service, je kapitaal loopt risico bij handelen (handel verstandig) en Plus500 is geschikt voor ervaren traders en niet voor beginners.

Let op: 76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Waarom zou ik investeren in Tezos? 3 voordelen

Hoewel het aan de ene kant onoverzichtelijk is dat er tegenwoordig zo veel verschillende crypto’s te verhandelen zijn, is daar aan de andere kant ook wel weer een goede reden voor. De verschillende cryptocurrencies hebben namelijk allemaal hun specifieke voor- en nadelen, en dus is het ook wel fijn om die keuze te hebben. Ik zal nu de voordelen van Tezos ten opzichte van andere crypto’s gaan bespreken. De volgende drie voordelen zijn het belangrijkst:

  1. Tezos is flexibeler dan de meeste crypto’s
  2. Tezos is relatief ongevoelig voor manipulatie
  3. Tezos wordt steeds bekender (en daarmee meer waard)

Voordeel 1: Tezos is flexibeler dan de meeste crypto’s

Zoals ik eerder al zei, werken de meeste cryptocurrencies op basis van mining, en hebben veel crypto’s geen centrale autoriteit. Dit geeft ze het voordeel dat ze onafhankelijk zijn, maar dit heeft het nadeel van starheid. Het algoritme achter de crypto is namelijk vastgelegd, en kan niet meer veranderen nadat de currency op de markt is gekomen.

Dit kan op den duur tot problemen leiden. Het valt moeilijk te voorspellen wat de markt in de toekomst zal gaan doen, waardoor het uitgifte-mechanisme achter een crypto achterhaald kan worden. Het kan bijvoorbeeld niet de vraag bijbenen, of het heeft geen rekening gehouden met bepaalde technologische ontwikkelingen.

“Er is weinig zo onvoorspelbaar als financiële markten.”

Dit kan leiden tot ontevredenheid over een bepaalde crypto. Hierdoor vindt waardedaling plaats, omdat dan steeds minder mensen de crypto kopen. Bovendien kan het tot een zogenaamde fork leiden. Dit is een soort splitsing. Er wordt een nieuw algoritme gemaakt om te minen, en hieruit komt een nieuwe crypto voort. De oorspronkelijke crypto daalt hierdoor meestal alleen maar verder in waarde.

Tezos heeft dit probleem echter niet. Het mechanisme achter Tezos is wendbaar, en kan worden veranderd via consensus onder de stakeholders. Indien het algoritme achter Tezos dus niet meer in staat is om in de huidige markt te functioneren, kunnen er simpelweg aanpassingen worden gemaakt. Dit maakt Tezos zeer toekomstbestendig.

Voordeel 2: Tezos is relatief ongevoelig voor manipulatie

Zoals ik net al zei, heeft het proof of stake-systeem van Tezos een belangrijk voordeel, omdat dat deze crypto flexibeler maakt. Dit systeem kan echter ook nadelen hebben. Door de invloed van stakeholders in dit systeem, kan (of kunnen) een (groep) invloedrijke stakeholders soms het systeem manipuleren om zichzelf te bevoordelen ten koste van alle anderen.

Dit probleem zie je wel degelijk bij sommige proof of stake-crypto’s, maar niet bij Tezos. Dit bleek uit een onderzoek van de Least Authority, een onafhankelijke audit-authoriteit (bron). Deze heeft vooral gekeken naar de gevaren van zogeheten chain reorganizations en een fenomeen genaamd selfish baking.

Dit artikel zou drie keer zo lang worden als ik in detail zou uitleggen wat dit precies inhoudt, maar gelukkig is dat voor de basis niet nodig. Het is voor nu genoeg om te weten dat dit de belangrijkste gevaren van een proof of stake-systeem zijn, en dat deze gevaren miniem werden geacht. Het mechanisme van Tezos zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om met zulke manoeuvres weg te komen.

Als het dan toch lukt, zou het volgens dit onderzoek bovendien weinig uithalen. Je maakt maar heel weinig winst via de bekende manipulatiemethoden. Daarom zullen de meeste investeerders het simpelweg niet de moeite waard vinden om manipulatie te proberen, en als ze dat wel doen, zal het weinig effect op de andere investeerders hebben. Tezos is dus een vrij veilig systeem.

Voordeel 3: Tezos wordt steeds bekender (en daarmee meer waard)

Hoewel naamsbekendheid misschien niet als het meest belangrijke aspect van een product klinkt, kan dit in de praktijk toch een heleboel uitmaken. Wanneer een merk, product of dienst bekend is, dan vertrouwen mensen het over het algemeen ook meer. Bovendien zorgt dit ervoor dat de vraag ernaar toeneemt, en hoe meer vraag, hoe hoger de waardestijging. Indien jij winst wil maken met investeren in Tezos, is het natuurlijk wel van belang dat Tezos in waarde zal stijgen.

Hier heeft Tezos het voordeel dat het steeds bekender wordt. Het maakte al een goede start, want bij de ICO (initial coin offering, ofwel de eerste uitgave van Tezos) bracht Tezos al 232 miljoen dollar op. Daarmee was het één van de grootste ICO’s van 2017, een jaar waarin er meer dan genoeg concurrentie was.

Sindsdien is Tezos eigenlijk alleen maar bekender geworden. Dit komt onder andere doordat veel grote instellingen met Tezos-technologie zijn gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan de grote Braziliaanse bank BTG Pactual, het grote bedrijf Dalma Capital uit Dubai, en het financiële bedrijf Elevated Returns, dat zich vooral richt op digitalisering (en dus veel verstand van crypto’s heeft).

Waarom zou je niet voor Tezos kiezen? 2 nadelen

Tot nu toe heb ik een erg positief beeld geschetst van investeren in Tezos, en over het algemeen vind ik Tezos ook wel een goede investering. Het zou echter niet eerlijk zijn om alleen stil te staan bij de voordelen, want zoals elk product heeft ook Tezos zo zijn nadelen. De volgende twee nadelen zijn naar mijn idee het belangrijkst:

  1. De crypto-markt is te klein voor het aantal producten
  2. De koersen van cryptocurrencies zijn vrij onvoorspelbaar (volatiel)

Nadeel 1: De crypto-markt is te klein voor het aantal producten

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat er steeds meer cryptocurrencies op de markt komen. Zoals besproken is daar een goede reden voor, maar er kleven ook nadelen aan. De vraag naar crypto’s is momenteel niet groot genoeg om het grote aantal crypto’s te ondersteunen. Kort gezegd is simpelweg de markt te klein voor ál die verschillende currencies.

Dit betekent dat het onvermijdelijk is dat een aantal crypto’s gaan falen. Dit wordt ook wel eens de crypto-bubbel genoemd. Naar mijn idee heeft Tezos een goede kans om het op de lange termijn vol te houden, maar zekerheid heb je daarover natuurlijk niet. Er zullen simpelweg een aantal crypto’s moeten afvallen, en het valt niet uit te sluiten dat Tezos één van die crypto’s kan zijn.

Nadeel 2: De koersen van cryptocurrencies zijn vrij onvoorspelbaar (volatiel)

Een ander nadeel van cryptocurrencies, en dus ook van Tezos, is dat ze vrij volatiele koersen hebben. Dat wil zeggen dat ze snel en onverwacht kunnen stijgen of dalen in waarde. Dit maakt aan de ene kans dat er een groot winstpotentieel in zit, want van prijsstijgingen kun je natuurlijk gebruikmaken als belegger. Het betekent echter ook dat het verliespotentieel groot is, want met één plotselinge daling kan de waarde van je munten in één klap verdampen.

“Beleggen blijft gokken, ook als je het slim doet.”

Wat als ik Tezos toch niks vind? 2 alternatieve investeringsopties

Als je het tot hier hebt gered in dit artikel, dan heb je inmiddels waarschijnlijk een redelijk idee of Tezos iets voor jou is. Indien je hebt besloten dat je niet in Tezos wil investeren, ben je misschien op zoek naar alternatieve investeringsopties. Daarom zal ik er daar nog twee van bespreken, namelijk de volgende:

  1. Meer bekende crypto’s
  2. Staatsobligaties

Alternatieve investering 1: Meer bekende crypto’s

Zoals ik eerder al zei, kan naamsbekendheid een investering een stuk veiliger maken. Als je graag wil investeren in crypto’s, maar Tezos een beetje link vindt, kunnen bekendere crypto’s dus een goede optie zijn. Namen als Bitcoin en Ethereum zijn inmiddels zo groot dat ze veel minder makkelijk falen dan minder bekende munten. Indien je wat minder risico wil nemen, zijn dit dus uitstekende opties.

Alternatieve investering 2: Staatsobligaties

Ook dit is een goede optie voor mensen die op zoek zijn naar een veiligere optie dan Tezos (of crypto’s in het algemeen). Een staatsobligatie is een soort aandeel in een staat. Het voordeel is dat een staat niet snel zal worden opgeheven. Een crypto kan tot praktisch nul dalen, en een bedrijf kan failliet raken, maar een staat zal niet ineens van de aardbodem verdwijnen. Zelfs als een staat vrijwel failliet is, zullen ze er uiteindelijk met internationale hulp wel weer bovenop komen, en zal je staatsobligatie weer in waarde toenemen (denk bijvoorbeeld aan Griekenland tijdens de Eurocrisis).

Mijn laatste maar belangrijkste tip: handel via een betrouwbare broker

Ik handel zelf al enkele jaren met Plus500. Dit bedrijf is simpel in gebruik, en hanteert lage kosten.

Ik ben niet de enige die dit bedrijf goed en betrouwbaar vindt, want er zijn al miljoenen die dit systeem gebruiken.

In deze markt zie je op dagelijkse en wekelijkse basis grote verschillen in de koers, vandaag zou de koers nog flink kunnen stijgen.

Daarom ben ik erg blij dat Plus500 op korte termijn je acties doorvoert. Na het geven van de opdracht kan je er vertrouwen in hebben dat het snel wordt uitgevoerd.

Bij Plus500 kun je tevens via iDEAL storten.

Kijk op deze actiepagina en begin met handelen via Plus500.

Tot slot wil ik jou wel bewust maken van de volgende vereiste meldingen:

  • Plus500 is een CFD service
  • Jouw kapitaal loopt risico bij handelen (handel verstandig)
  • Plus500 is geschikt voor ervaren traders en niet voor beginners

Over de auteur Frank Sanders

Hoi, ik ben Frank Sanders, ik ben deskundige op het gebied van geldzaken. Ik heb duizenden mensen geholpen om financieel onafhankelijk te worden. Op deze website laat ik zien hoe iedereen vanuit huis een inkomen kan verdienen en financieel sterker kan worden.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *