6 Voor- en 4 Nadelen van Beleggen in Euro / Dollar (EUR / USD)

Wanneer je je dagelijkse boodschappen doet of als jezelf trakteert op die nieuwe gadget, sta je er eigenlijk amper bij stil: je bent handel aan het drijven. De winkelier of producent levert jou een product of dienst en jij biedt daar iets tegenover – geld. Jij gebruikt dagelijks geld als ruilmiddel, als middel om te investeren in hetgeen je nodig denkt te hebben, nu of in de toekomst.

Maar wist je dat je ook kunt investeren in de munteenheid die jij gebruikt zelf? De euro – en de dollar – nemen een voorname positie in op de markt. Er gaan miljarden in om. Hier kun jij als investeerder een graantje uit meepikken. Echter, daarvoor moet je wel weten wat het betekent om investeerder te zijn. Om die reden vind je in dit artikel wat je móét weten om te beleggen in de euro of dollar.

Wat is beleggen?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Wat houdt beleggen in? Voordat je verder gaat met lezen, is het van belang dat je weet waar het nu eigenlijk allemaal om draait wanneer je je bezig gaat houden met beleggen.

Beleggen is een vorm van investeren. Bij investeren steek je nu ergens tijd, geld, energie, etc. in, zodat je hier in de toekomst van kunt profiteren. Zelfs iets relatief kleins als het besteden van tijd en geld aan het kopen van de ingrediënten en het bakwerk is al een investering, namelijk in een heerlijke appeltaart.

Het kost de nodige energie, tijd en geld, maar uiteindelijk kun je volop genieten van jouw investering.

Beleggen werkt eigenlijk niet veel anders: Je verricht nu werk om in de toekomst te kunnen genieten van hetgeen die investering jou opgebracht heeft. Bij beleggen gaat het alleen niet om appeltaarten – hoewel het geen slecht idee zou zijn om er je winst mee te vieren – maar om effecten. Dit is eigenlijk een verzamelnaam voor verhandelbare financiële vaste activa als aandelen en obligaties.

Bij beleggen laat je in essentie je geld het werk voor je doen. Jij doet de initiële investering in tijd, kapitaal en informatieverwerving, maar zodra je jouw geld geïnvesteerd het, verricht jij eigenlijk nog maar vrij weinig werk. Het enige dat je moet doen is het bijhouden van de nieuws en de koers (hierover later meer). Jouw geld is hetgeen dat het meeste werk moet leveren door te groeien.

Vier van de grootste investerings- / beleggingstypen zijn beleggingen in:

Type #1: Aandelen

Aandelen zijn ‘deeltjes’, ‘stukjes’, van een bedrijf. Het bedrijf biedt deze ‘deeltjes’ aan op de beurs. Dit is de plek waar iedereen, van over de hele wereld, kan investeren en kan handelen (kopen en verkopen) in effecten.

De reden dat bedrijven aandelen aanbieden op de beurs, is omdat zij er winst op hopen te maken, die zij weer kunnen investeren in het bedrijf.

Hierdoor stijgt de waarde van het bedrijf.

Zodra je een aandeel in je bezit hebt, mag je jezelf aandeelhouder noemen. Als aandeelhouder heb je daarmee recht op een percentage van de omzet van het bedrijf. Hoe groot dit percentage is, hangt af van hoeveel aandelen jij bezit in verhouding tot het totale aantal aandelen van het bedrijf.

Door het kopen van aandelen kun je op twee manieren geld verdienen:

 • Stijgingen van de aandeelprijs – Dit is eigenlijk vrij logisch, want als aandeelhouder bezit jij een (aan)deel van het bedrijf. Jij hebt daarmee, zoals al eerder vermeld, recht op jouw deel van de winst van het bedrijf. En, zoals eveneens al eerder uitgelegd, investeert het bedrijf de winst weer in het bedrijf. Hierdoor stijgt de waarde van het bedrijf, maar ook van de aandelen. Dat is goed nieuws voor jou als aandeelhouder.
 • Dividend – Eens in de zoveel tijd keren bedrijven een deel van de omzet uit aan hun aandeelhouders. Dit wordt dividend genoemd. Bedrijven zijn niet verplicht dividend uit te keren, toch doen sommige dit. De keuze om dit te doen, wordt genomen door de raad van bestuur (RvB). Deze stelt eveneens vast hoe hoog het dividend zal worden, hierbij wordt gekeken naar het percentage aandelen dat de aandeelhouders van het bedrijf bezitten – hoe hoger het percentage, hoe hoger het deel van het dividend. Ook bepaalt de RvB wanneer het dividend uitbetaald wordt. Over het algemeen is dit óf eens per maand óf eens per kwartaal.

Rechten als aandeelhouder

Als aandeelhouder heb je niet alleen recht op jouw deel van de winst van het bedrijf en op dividend, maar heb je ook nog een aantal andere rechten. Hieronder vallen:

 • Het recht om te stemmen op grote problemen – Dit houdt in dat je als aandeelhouder het recht hebt om te stemmen tijdens het verkiezen van leden van de RvB, en op ingrijpende verandering die het hele bedrijf aangaan, zoals fusies of liquidatie. Je kunt zelfs als je niet fysiek aanwezig kunt zijn, je stem mailen.
 • Het recht om bedrijfsboeken en -archieven in te zien – Wanneer je aandeelhouder bent, heb je eveneens recht hebt op enige vorm van transparantie. Dat houdt in dat je het recht hebt om de openbare archieven in te kijken, waaronder het jaarlijkse rapport. Voor publiekelijke bedrijven lijkt dit niet zo bijzonder, zij worden toch al geacht hun financiën vrij te geven. Voor privébedrijven is dit echter wél een belangrijk recht.
 • Het recht om eigendom over te dragen – Aandeelhouders mogen hun effecten aanbieden op de effectenmarkt. Dit kan door het liquide karakter van de markt erg belangrijk zijn. Liquiditeit is namelijk de mate waarin een effect of activa gekocht of verkocht kan worden op de markt, zonder dat dit de prijs van het aandeel doet veranderen. Doordat effecten zo liquide zijn, kan het veel gemakkelijker zijn om je geld vrijwel direct over te maken naar andere plekken. Dit is wel anders in het geval van investeren in onroerend goed, waar het maanden kan duren voordat je investering weer omgezet wordt in geld.
 • Het recht om het bedrijf voor de rechter te slepen in het geval van onrechtmatige daden – Het geval bestaat, dat het bedrijf de aandeelhouder onrechtmatige daden aandoet. Een voorbeeld hiervan is het overschatten van de verdiensten van het bedrijf, en de aandeelhouders een verkeerd beeld geven van financiële gezondheid van het bedrijf. Als reactie hierop mag je als aandeelhouder het bedrijf aanklagen wegen misleiding en fraude.

Type #2: Obligaties

Obligaties zijn schulddocumenten, waarbij de investeerder geld leent van een bedrijf of het agentschap (de verlener). In ruil hiervoor betaalt de investeerder periodieke rentebetaling, plus de returns (winsten van een investering, vaak uitgedrukt als een percentage van de ratio winst/investering) van de nominale hoeveelheid van de obligatie wanneer de obligatie vervalt.

Obligaties worden verstrekt door bedrijven, gemeenten en overheidsinstanties. Overheden en bedrijven gebruiken obligaties vaak om geld te lenen. Bijvoorbeeld – in het geval van overheden – voor wegen, scholen of andere infrastructuur – zelfs voor het funderen van oorlogen. Bedrijven lenen vaak om:

 • Hun bedrijf te laten groeien;
 • Grond of apparatuur te kopen;
 • Winstgevende projecten te ondernemen;
 • Onderzoek te doen en voor de ontwikkeling;
 • Personeel aan te nemen.

Het probleem waar grote organisaties echter vaak tegenaan lopen, is dat ze vaak veel meer geld nodig hebben dan de gemiddelde bank hen kan lenen. Obligaties bieden hiervoor een oplossing door zoveel mogelijk individuele investeerders toe te staan de rol van ‘lener’ aan te nemen.

Publieke markten laten deze ‘leners’ hun obligaties verkopen aan andere individuen of om obligaties te kopen van andere individuen – lang nadat het kapitaal waar in eerste instantie om werd gevraagd bij elkaar is gesprokkeld.

Een typische bedrijfsobligatie heeft misschien een nominale waarde van €1000,- en betaalt halfjaarlijks rente. De rente op deze obligaties is volledig belastbaar, maar de rente op gemeentelijk obligaties kan worden vrijgesteld van belastingen van de overheid voor de inwoners van het land.

Obligaties kunnen als nieuw gekocht worden of gekocht worden op de secundaire markt, net as aandelen. De waarde van een obligatie kan stijgen of dalen aan de hand van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste de rentetarieven zijn. Obligatieprijzen bewegen omgekeerd evenredig met de richting van de rentetarieven.

Type #3: Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is een investering waarbij meerdere investeerders besloten hebben hun geld te verzamelen in een collectieve investering, een beleggingsfonds. De waarde van deze fondsen wordt aan het einde van de handelsdag vastgesteld, en transacties om aandelen te kopen of verkopen worden eveneens uitgevoerd nadat de markt gesloten is.

Beleggingsfondsen kunnen op passieve wijze effecten- of obligatiemarktindexen volgen. Andere beleggingsfondsen worden actief beheerd, waarbij de beheerder actief de effecten, obligaties en ander investeringen die het fonds in zijn bezit heeft, selecteert.

Actief beheerde fondsen zijn over het algemeen duurder om te bezitten.

De onderliggende kosten zorgen ervoor dat de returns naar beleggingsfondsaandeelhouders lager wordt.

Beleggingsfondsen kunnen bijdragen leveren in de vorm van dividend, rente en vermogenswinst. Deze bijdragen zullen belastbaar worden, indien deze bewaard worden op een niet-pensioenrekening. Het verkopen van een beleggingsfonds kan leiden tot een winst of verlies van de investering, net als bij individuele aandelen of obligaties.

De fondsen stellen kleine investeerders in staat direct een gediversifieerde blootstelling aan een aantal investeringsbeleggingen binnen het investeringsdoel van het fonds, te open. Bijvoorbeeld, een buitenlands aandeel 50 tot 100 of meer verschillende buitenlandse aandelen in de portefeuille hebben. Een initiële investering van €1000,- kan een belegger in staat stellen alle onderliggende posities van het fonds te bezitten.

Beleggingsfondsen zijn een geweldige manier voor beleggers, groot en klein, om een niveau van directe diversificatie te bereiken. Hiermee wordt gedoeld op het investeren in het beleggen in effecten van verschillende (diverse) bedrijven.

Type #4: Exchange-traded funds (EFT’s)

Exchange-traded funds (ETF’s) zijn in vele opzichten net beleggingsfondsen. Echter, ze worden juist weer, net als aandelen, tijdens de handelsdag verhandeld op de effectenmarkt. Anders dan beleggingsfondsen, waarvan de waarde aan het einde van de handelsdag vastgesteld wordt, worden EFT’s continu vastgesteld, terwijl de markten openblijven.

Een andere term die erg belangrijk is voor het begrijpen van ETF’s, is ‘indexfondsen’. Indexfondsen zijn ontwikkeld met als doel een brede index van effecten tegen een lage prijs te volgen.

Vandaag de dag bestaan er honderden indexfondsen, die ieder hun eigen benchmark volgen. Dit zijn indexen gecreëerd om meerdere effecten die bepaalde aspecten van de totale markt vertegenwoordigen, bij te houden, vaak tegen een kleine fractie van de actieve beheerskosten.

Getallen en percentages zijn ter illustratie

’Indexen’ is een passieve vorm van het beheren van een fonds. Omdat de fondsbeheerders van een indexfonds simpelweg de prestaties van een benchmark repliceren, is er geen behoefte aan de diensten van onderzoeksanalysten en anderen die bijdragen aan het proces van het selecteren van effecten.

ETF’s kun je eigenlijk beschouwen als een soort indexfonds, in de zin dat het hetzelfde doel heeft: investeerders een benchmark leveren tegen minimale kosten. Echter, er bestaat een belangrijk verschil tussen de twee: Indexfondsen zijn vaak prijzig om te verhandelen, terwijl EFT’s vaak verhandelen zonder commissies.

Dat betekent overigens niet dat alle EFT’s ontworpen zijn om indexfondsen te imiteren; sommige zijn slechts hulpmiddelen om te handelen. Als je graag de flexibiliteit geniet van de lage kosten van een EFT, kun je het beste de grootste, meest verhandelde EFT’s gebruiken. Deze zijn ontworpen om de bekendste benchmarks te matchen, en die zijn in het verleden al erg accuraat gebleken.

Investeren in de euro en de dollar

Om het maar even kort samen te vatten: Er zijn dus meer dan genoeg opties voor investeerders om zich in te verdiepen. In dit artikel ligt de focus echter op nóg een ander investeringstype: investeren in valuta (dollar, euro). Je kunt er namelijk ook voor kiezen om te handelen in valuta.

Daarbij heb je grofweg de keuze uit de twee grootste soorten valuta: de euro en de dollar. Beide zijn het betaalmiddelen, valuta. Een definitie van valuta is als volgt:

‘’De algemeen aanvaarde vorm van geld, waaronder munten en papieren brief, die verstrekt worden door de overheid en rondcirculeren binnen een economie.’

Een beknoptere definitie is:

‘’De circulatie als ruilmiddel; algemeen gebruik, acceptatie of prevalentie (hoeveelheid gevallen op een bepaald moment in de tijd).’’

Valuta wordt dus hoofdzakelijk aangewend als ruilmiddel, waarbij ieder land zijn eigen soort valuta kent. Een greep uit de verschillende soorten valuta ter wereld:

 • Zwitserland de Zwitserse frank;
 • Japan de Japanse yen;
 • Het Verenigd Koninkrijk de Pond sterling
 • Canada de Canadese dollar;
 • Zuid-Korea de Zuid-Koreaanse won;
 • IJsland de IJslande kroon;
 • Zweden de Zweedse kroon.

De euro is dus eigenlijk een uitzondering – deze munteenheid wordt gebruikt door verscheidene Europese landen (Nederland, Spanje, Duitsland, etc.). Landen kunnen dus enkel en alleen het gebruik van hun landspecifieke betaalmiddel toestaan. Ze kunnen echter het gebruik van buitenlandse valuta als betaalmiddel (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar) ook wettig verklaren in hun land.

Geschiedenis van de euro

Vandaag de dag is de euro de officiële valuta in 19 van de 28 landen Europese Unie-landen, waaronder:

 • Oostenrijk
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Portugal
 • Spanje
 • Nederland

De munteenheid is nu al niet meer weg te denken uit onze samenleving, en dat terwijl de euro eigenlijk pas in 1999 geïntroduceerd werd in de financiële gemeenschap. Pas in 2002 werden fysieke euromunten en bankbriefjes geïntroduceerd door het Europese Systeem van Centrale Banken (ESCB).

Landen die de euro gebruiken, zijn bruingekleurd; andere EU-lidstaten die geen euro gebruiken, zijn groengekleurd

Echter, het idee om één munteenheid in te voeren die door vele landen aangewend zou worden, was al veel eerder ontstaan. Ook waren eerdere pogingen gedaan. Een eerste vond plaats in 1969 toen de leden van de Europese Economische Gemeenschap een initiatief deden voor ‘’meer coördinatie van het economische beleid en monetaire samenwerking’’.

Het uiteindelijke doel waarmee de euro in 1999 zijn intrede deed was: het creëren van economisch en monetaire vereniging van alle EU-lidstaten (behalve het Verenigd Koninkrijk en Denemarken).

De introductie van de euro heeft belangrijke voordelen opgeleverd, waaronder het verwijderen van risico op het handelen voor bedrijven en financiële instellingen die opereren in een toenemende geglobaliseerde economie.

Daarnaast is er juist ook weer kritiek op de euro. Zo zou het negatieve bijkomstigheden teweegbrengen, zoals het concentreren van alle macht om het monetair beleid bij de Europese Centrale Bank. Dit haalt het vermogen van EU-lidstaten weg om zelf monetair beleid in te voeren, en hen juist het monetair beleid vastgesteld voor de gehele Eurozone oplegt, zelfs als monetaire condities sterk kunnen verschillen binnen de Eurozone.

Geschiedenis van de U.S. dollar

De dollar in algemene zin is de munteenheid van meer dan twintig landen, waaronder:

 • Australië
 • Canada
 • Hong Kong
 • Jamaica
 • Liberia
 • Namibië
 • Nieuw-Zeeland
 • Singapore
 • Taiwan

Veruit de grootste dollar is echter de Amerikaanse / U.S. dollar. Dit is dan ook de dollar waarop gedoeld wordt in dit artikel.

De Amerikaanse dollar kent een veel langere geschiedenis dan de euro; het Continentale Congres creëerde de dollar al in 1772 als de standaardmunteenheid van het land. De term ‘dollar’ op zich werd zelfs al gebruikt tijdens de koloniale periode.

Het idee achter het creëren van de dollar was het creëren van de eerste financiële instelling van de Verenigde Staten.

Vandaag de dag is de U.S. (United States; Verenigde Staten) dollar is de nationale valuta van ’s werelds grootste economie, de Verenigde Staten. Net als iedere andere valuta, wordt de dollar ondersteund door verscheidene economische fundamentele factoren, waaronder het bruto buitenlands product, de productie en de werkgelegenheid.

Echter, de Amerikaanse / U.S. dollar wordt eveneens sterk beïnvloed door de centrale bank en eventuele mededelingen over het rentebeleid. De Amerikaanse dollar is een benchmark (hier: soort criterium) die handelt tegen elke andere belangrijke valuta, met name de euro, de Japanse yen en de Britse pond.

De wisselkoers van de euro versus de U.S. dollar

Eenieder die geld hoopt verdienen aan beleggen, moet rekening houden met de (wissel)koers. Dit geldt ook zeker in het geval van beleggen in de euro en/of de U.S. dollar.

Als je al enige kennis hebt van aandelenkoersen, weet je dat je in dat geval op bijvoorbeeld een online handelsplatform een grafiek kunt bekijken van de koers van het aandeel. Daarmee kun je zien welke kant de prijs op beweegt. Bij een volatiel aandeel beweegt de prijs en dus de grafiek steeds flink – eerst omhoog, dan omlaag, dan omhoog, dan omlaag, enz.

Bij valuta worden koersen genoteerd in paren van valuta (hier: EUR/USD).

Het wisselkoerscijfer geeft weer hoeveel eenheden van een valuta jij zult ontvangen op basis van de valuta die jij wilt verkopen. Een wisselkoers van .87 wil bijvoorbeeld zeggen dat je 0,87 euro ontvangt voor elke U.S. dollar die je verkoopt. In dit geval spreken we van een wisselkoers – je wisselt valuta uit op een bepaalde koers.

De wisselkoers wordt ook gezien als de waarde van de valuta van één land in verhouding tot de valuta van een ander land.

Voorbeeld van wisselkoers; prijzen zijn illustratief

Eveneens de waarde van een valuta schommelt vaak; het maakt vele fluctuaties door. Dit kan komen door onder andere de volgende factoren:

 • Inflatie (gestage toename van de prijs van goederen en diensten binnen een economie gedurende een bepaalde periode)
 • Rentetarieven
 • Overheidsschulden
 • Recessie (vertraging / afname van de economische activiteit)
 • Speculaties over de markt
 • Politieke stabiliteit en politieke prestaties van een land

Vraag en aanbod

Een van de meest belangrijke aspecten van beleggen is vraag en aanbod (het marktprincipe). Op basis van deze twee termen bouw je jouw handelsstrategieën op.

Op de valutamarkt is er altijd sprake van twee partijen: koper, het individu of de instelling die of dat valuta wil kopen, en verkoper, het individu of het bedrijf die of dat valuta aanbiedt. De vraag en het aanbod van de valuta zijn direct afhankelijk van elkaar – is er een stijging in het aanbod, stijgt de druk om te verkopen; is er een stijging in de vraag, stijgt de druk om kopen.

Neem de tijd om deze concepten goed te begrijpen en te leren hoe je waardestijgingen en -dalingen in vraag en aanbod kunt identificeren. Dit draagt namelijk mede bij aan jouw succes waar het beleggen betreft.

Advies van professionele brokers over investeren in euro/dollar

Waar het beleggen betreft, is er eigenlijk altijd tenminste één advies wat je goed in je oren moet knopen:

’Koop op een lage koers en verkoop op een hoge koers.’’

Om geld te verdienen aan een bepaalde handel, moet je je dus focussen op een valuta waarvan je denkt dat die zal stijgen in waarde, door de valuta te gebruiken waarvan je verwacht dat deze zal dalen in waarde. Bijvoorbeeld: Als je denkt dat de U.S. dollar, die momenteel $1,40 is, zal stijgen, kan je een ‘oproepcontract’ kopen voor een bepaald bedrag van die valuta. Stijgt de waarde, verdien jij.

Het is raadzaam om hierbij een soort plan de campagne, een investeringsplan, op te stellen. Als je zelf weinig niet goed weet hoe je dit doet, kun je de hulp inschakelen van een broker. Hij of zij treedt op als beurshandelaar en neemt handelsbeslissingen in jouw naam.

Je maakt hierbij dus juist gebruik van het feit dat de valutamarkt erg volatiel is – het kent flinke schommelingen in waarde. Weet jij hierop in te spelen, kun jij dus flinke winst maken (weinig kosten, relatief veel inkomsten). Om dit te kunnen bereiken, moet je eigenlijk zoveel mogelijk kennis zien te vergaren over beleggen en van de markt.

De toekomst kun je niet voorspellen, maar je kunt eventueel wel op mogelijke toekomstige gebeurtenissen anticiperen.

Zelf beleggen in de euro – wat moet je weten?

Wanneer je besluit te investeren in de euro – waarbij je ironisch genoeg dus euro’s gebruikt om in de euro te beleggen – heb je de volgende investeringsopties:

 • Spaarrekening en depositocertificaten (CD’s) – Een individu die wil beleggen in de euro via een bankrekening of depositocertificaat heeft de keuze tot Everbank. Dit is een financiële instelling, gevestigd in St. Louis in de Verenigde Staten, dat middels Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) verzekerde CD’s beschikbaar maakt in meer dan 25 verschillende valuta. De minimuminvestering bedraagt $10.000 (+/- €8110,-). Grotere banken zullen instemmen met deze investering; het minimum is te groot voor kleine banken.
 • Europese beleggingsfondsen of obligatiefondsen – Een tweede optie zou kunnen zijn om direct in de euro te investeren door obligatiefondsen van de overheid of beleggingsfondsen van Europese landen die de euro als munteenheid gebruiken, te kopen. Alle grote brokerbedrijven zullen obligatiefondsen dragen die overeenkomen met deze beschrijving.
 • American Express Travelers Check – Deze cheques bieden de belegger niet de mogelijkheid om rentebetaling te innen; ze zijn echter wel een manier om in de euro te investeren. Een investeerder kan een Travelers Check bestellen in de euro en deze vasthouden in de hoop dat ze toenemen in waarde. Er zijn zeker gemakkelijkere manieren om in de euro te investeren, maar deze methode werkt ook. Helaas kunnen de kosten die bij deze methode komen kijken een aanzienlijke impact hebben op de return van de investering (jouw winst).
 • Forex – Handelen in de euro is niet per definitie hetzelfde als investeren in de euro, toch is forex (foreign exchange; handel in buitenlandse valuta) een geschikte andere manier om de voordelen te genieten van de relatieve bewegingen van de valuta.

De voor- en nadelen van beleggen in de euro

Investeren in de euro: Waarom zou je dat doen? Uiteindelijk kan uiteraard alleen jij beslissen of jij het een geschikte investering vindt, en of je het jouw kapitaal, tijd en moeite het risico waard vindt om erin te investeren. Om jou hierbij een handje op weg te helpen, vind je hierna enkele voor- en nadelen van beleggen in de euro.

Voordeel #1: Aanhoudende, goede prestaties

De euro blijft gestaag de U.S. dollar overtreffen op het gebied van prestaties op de markt. Het ziet er eveneens niet naar uit dat dit in de toekomst snel zal veranderen.

Voordeel #2: Vrij van invloed van terrorisme

Omdat de euro niet slechts in één enkel land wordt aangewend als betaalmiddel, zoals wel het geval is in de Verenigde Staten, zal het minder snel doelwit worden van terrorisme. De U.S. dollar zal lang voordat de terrorisme ooit zijn pijlen richt op de euro, schade zijn aangedaan door terrorisme (of soortgelijke factoren).

Nadeel #1: Onzekere toekomst

De economie heeft een flinke klap op gelopen door de recessie van de beginjaren 2000. Het heeft zich weer weten op te bouwen, maar de economie blijft redelijk zwak. Daardoor is het heel lastig om te voorspellen wat valuta zal gaan doen in een dergelijke behoedzame, volatiele markt.

Nadeel #2: Lijden onder nieuwe leden

De Europese Unie breidt zich nog steeds uit; er komen nog steeds nieuwe lidstaten bij – hoewel dit er aanzienlijk minder zijn dan vroeger. Wanneer een nieuw land toetreedt tot de EU, wordt de valuta van dat land geabsorbeerd. Dit kan ertoe leiden dat de euro – in ieder geval gedurende korte tijd – gedestabiliseerd wordt.

Beleggen in buitenlandse valuta

Wanneer je besluit te beleggen in de dollar, neem je dus de beslissing om te beleggen in buitenlandse valuta, forex. Voor het beleggen in buitenlandse valuta heb jij als investeerder de volgende opties:

 • EFT’s – Dit is een van de gemakkelijkste manieren voor beginnende beleggers om te investeren in buitenlandse valuta. Deze fondsen kopen en beheren de portefeuille (verzameling investeringen) van een investeerder in naam van de investeerder. Hierbij maken ze gebruik van hulpmiddelen als swap, een afspraak tussen twee partijen om financiële instrumenten te verhandelen. Er zijn ook future contracts, contracten om een bepaald handelsartikel of financieel instrument tegen een vooraf vastgestelde prijs te verkopen in de toekomst. Voordelen zijn een laag leverage-gerelateerd risico, en de aankoop zelf kan plaatsvinden aan de hand van een traditionele broker.
 • Direct investeren – Investeerders kunnen er ook voor kiezen om direct valuta te kopen en te verkopen op een marge door een forexbroker (buitenlandse valuta broker). Door een initiële investering te doen van €300,- of €500,-, kunnen investeerder valuta kopen met een margelevel dat varieert van 50:1 tot 10.000:1. Een margelevel geeft een waarde aan van de hoeveelheid bruikbare marge en verbruikte marge. De formule voor het berekenen van het margelevel is: (Eigen Vermogen / Verbruikte Marge) x 100. Let op: Uiteraard leidt een hogere leverage wel weer tot verhoogde volatiliteit en het risico op verlies.

Advies van professionele brokers: Maak gebruik van een hedge

Het handelen in buitenlandse valuta wordt door vele gezien als speculatie, hoewel het ook als een hedge kan worden gebruikt.

Een hedge kan jou beschermen tegen financiële verliezen of andere ongunstige omstandigheden.

Een voorbeeld ter illustratie:

Stel dat jij wilt investeren in de opkomende industrie van bungeekoordproductie. Je kent een bedrijf dat vernieuwende materialen gebruikt en designs om koorden te maken die twee keer zo goed zijn als hun grootste concurrent. Jij neemt dus aan dat de aandelen van het eerste bedrijf zullen stijgen in de aankomende maand.

Helaas voor jou is met name de bungeekoordproductie-industrie erg gevoelig voor invloeden van buitenaf (veranderingen in de veiligheidsvoorschriften e.d.). Met andere woorden, het is erg volatiel; het kent flinke fluctuaties in waarde. Dit wordt het industrierisico genoemd. Hier moet je jezelf voor indekken.

In dat geval ga je ‘hedgen’; je investeert in beide bedrijven, maar gaat long op de eerste en short op de tweede. Long, omdat je verwacht dat de effecten van het eerste bedrijf zullen stijging in waarde, en short, omdat je verwacht dat de waarde van het bedrijf zal dalen.

Gaat het goed met de industrie, maak je winst op je investering in het eerste bedrijf, en verlies je op het tweede. Maar gaat het slechter met de industrie, verlies je geld op het eerste, maar verdien je nog wel op het tweede. Je totale winst zal hierdoor geminimaliseerd worden om jezelf te beschermen tegen het risico. Je verdient dan alsnog een bescheiden bedrag.

De voor- en nadelen van investeren in de U.S. dollar

Voor jou klinkt het wellicht logischer om investeren in de euro te verkiezen boven de dollar. Gevalletje ver-van-je-bed-show, zou je het kunnen noemen. Waarom zou je handelen in een valuta waar je in je dagelijks leven eigenlijk vrijwel nooit (direct) mee te maken hebt, terwijl je gewoon kunt beleggen in jouw ‘eigen’, vertrouwde munteenheid?

Maar voordat je die conclusie trekt, moet je de voor- en nadelen van investeren in de U.S. dollar nog eens goed in je overweging meenemen. Wie weet klinkt investeren in de dollar, of misschien zelfs buitenlandse valuta in het algemeen, jou eigenlijk ook wel heel aantrekkelijk in de oren. Daarom volgen hierna de voor- en nadelen van investeren in de dollar – en handelen in buitenlandse valuta.

Voordeel #1: Grote en liquide markt

De markt van buitenlandse valuta is de grootste en meest liquide markt ter wereld, met een dagelijks overschotvolume van $4 biljoen dollar. Nog even ter herhaling: liquiditeit is namelijk de mate waarin een effect of activa gekocht of verkocht kan worden op de markt, zonder dat dit de prijs van het aandeel doet veranderen.

Voordeel #2: Diversificatie

De buitenlandse markt biedt investeerders een manier om te diversifiëren, zodat het mogelijke risico’s verbonden aan de U.S.-dollar als een beleggingscategorie uit de weg kan gaan. Nogmaals: met diversificatie wordt gedoeld op het investeren in het beleggen in effecten van verschillende (diverse) bedrijven.

Voordeel #3: Uren waarop je kunt handelen

De markt voor buitenlandse valuta opereert 24 uur per dag, vijf dagen per week, wat langer is dan de meeste traditionele aandelen- of obligatiemarkten.

Voordeel #4: Mogelijke lage kosten

De meeste handel in buitenlandse valuta is vrij van het betalen van commissie. Echter, het kent vaak wel een nauwe bid-ask spread. Dit komt door een overschot aan liquiditeit en een enorme handelsactiviteit. De intense prijscompetitie van zowel de kopers als de verkopers leid tot een nauwe spread.

Om dit verhaal te snappen, is het van belang dat je weet wat de bid-ask spread is.

Nogmaals, bij beleggen is er grofweg sprake van twee partijen: de koper en de verkoper. De koper heeft vraag (ask) naar een effect (of in dit geval: valuta), en de verkoper biedt deze aan (bid). De bid-ask spread is dan de hoeveelheid waarmee de vraagprijs uitstijgt boven de aanbodprijs.

Het is dus het verschil tussen de hoogste prijs die een koper bereid is te betalen, en de laagste prijs waarop een verkoper het wil aanbieden.

Nadeel #1: Hoge leverage

De valutamarkt beweegt in zeer kleine stappen, waardoor een hoge leverage (via marge) een noodzaak en risico is voor beleggers die direct beleggen. Leverage is een investeringsstrategie waarbij geleend geld gebruikt wordt, met name financiële instrumenten of geleend kapitaal om daarmee het mogelijke rendement (teruggave) van een investering te verhogen.

Leverage kan ook verwijzen naar de hoeveelheid schuld wordt gebruikt om effecten mee te financieren.

De term gaat nauw samen met de term ‘marge’ – maar deze mogen niet door elkaar gehaald worden! Leverage verwijst naar het aangaan van schuld; marge is een vorm van schuld of geleend geld dat gebruikt wordt om andere financiële instrumenten mee te financieren. Een margerekening stelt je in staat geld te lenen van een broker (effectenhandelaar) tegen een vast rentetarief.

Je kunt marge dus gebruiken om leverage te creëren.

Nadeel #2: Hoge volatiliteit

De buitenlandse handelsmarkt staat erom bekend dat het hoge levels van volatiliteit kent, door economische rapporteren, ingrijpen door de centrale bank en andere factoren.

Volatiliteit houdt in dat waarde van valuta op de markt flinke schommelingen (fluctuaties) doormaken – de prijzen dalen en stijgen in rap tempo. Als in een economisch rapport bijvoorbeeld weinig veelbelovends wordt vermeld over de toekomst van een bedrijf of valuta, zal de waarde van de valuta op de markt snel dalen.

 

Frank Sanders

Hoi, ik ben Frank Sanders, ik ben deskundige op het gebied van geldzaken. Ik heb duizenden mensen geholpen om financieel onafhankelijk te worden. Op deze website laat ik zien hoe iedereen vanuit huis een inkomen kan verdienen en financieel sterker kan worden.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *